Indtast CPR-nummer

Du kan få skattefradrag for bidrag og gaver til velgørende foreninger.

Bidrag - udover dit kontingent - er fradragsberettigede. Når vi indberetter dit bidrag til SKAT, fratrækker vi din kontingentsats i din samlede årlige indbetaling til Danmarks Naturfredningsforening. (Din samlede indbetaling er summen af gaver, bidrag og kontingent).

Det maksimale fradrag for 2018 er på 15.900 kr. 

For at du kan opnå fradrag for dit bidrag, skal Danmarks Naturfredningsforening indberette beløbet til SKAT. Derfor skal DN kende dit CPR-nummer. Når beløb og CPR-nummer er indberettet, vil beløbet fremgå af skatteårsopgørelsen for det kalenderår, hvor beløbet er indbetalt. 

Udfyld nedenstående felter og send dit cpr-nummer via sikker forbindelse til Danmarks Naturfredningsforening.

Er du i tvivl, kontakt da gerne medlemsservice på mail medlemsservice@dn.dk eller telefon 39 17 40 40.

Medlemsnummer  
Navn  
Adresse  
Postnr. og by  
Telefon 
E-mail 
CPR-nr.  

 

Skattefradrag

Læs mere om om fradragsreglerne på SKATs hjemmeside

Læs mere om fradragsreglerne

Din støtte bruges til at

  • Frede enestående natur
  • Skabe mere natur i Danmark
  • Beskytte naturen mod klimaforandringer
  • Sikre rent vand
  • Sikre adgang til naturen

Giv et bidrag til DN