Danmarks Naturfredningsforening er med til at styrke klimaet lokalt. Vi laver aftaler med kommunerne om, at de skal nedbringe deres CO2-udslip med minimum 2 procent om året. Vi kalder dem for klimakommuner.

Danmarks kommuner kan gøre meget for at nedsætte landets samlede CO2-udledning. De kan fx spare på energi, renovere bygninger, indføre el-biler og købe energirigtigt ind.

En Klimakommune-aftale med Danmarks Naturfredningsforening forpligter kommunen til at nedbringe CO2-udslippet fra egne aktiviteter med minimum to procent om året. Aftalen hjælper kommunen til at iværksætte konkrete initiativer til fordel for klimaet på lokalt plan.

Den 20. september 2016 kunne 70 af Danmarks 98 kommuner kalde sig for Klimakommune.

Klimakommune Plus+

En række klimakommuner tager klimainitiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, som er rettet mod borgere og virksomheder.

Nogle af disse initiativer er værd at anerkende, men det har hidtil ikke været muligt gøre det i klimakommune-konceptet. Det bliver det nu med Klimakommunerne Plus.

Se hvad der skal til for at blive Klimakommune Plus+.

Se Danmarks 70 klimakommuner

Træk musen hen over kortet for at se, hvilke kommuner, der er med indtil nu, og hvad de har forpligtet sig til. Klik på kommunen for at komme til dens side, hvor alle dens CO2-opgørelser og Klimahandlingsplaner er tilgængelige.

Klik her for at se, hvilke regioner, der er klimaregioner.

Kontakt

Jens la Cour
EU- og miljøpolitik og kampagne-
leder for klimakommuner

31 19 32 45
jlc@dn.dk

Kort

Hvis du ikke ser et kort her, kan det skyldes at du mangler en Adobe Flash Player. Programmet downloades gratis her.