Oversigt over kurser for frivillige

Med Naturens Universitet kan du blive opdateret på vigtige DN-emner, blive skarpere til at formidle eller få mulighed for at bruge de professionelle redskaber der ligger til bund for eksempelvis en fredning. Listen her er en oversigt over kurserne fordelt på temaer. Hvis du vil se de kommende kurser i kalenderrækkefølge, skal du klikke dig videre til kursuskalenderen - herunder finder du også undersider til det enkelte kursus. 

Husk at holde øje her på siden - den opdateres løbende med nye kurser for dig, der er frivillig.

Frivilligliv

Kartofler i hånd

Formandskursus
Det kan være lidt af en balancegang at være ny formand i en bestyrelse. Kom med på formandskurset, som vi afholder for at ønske nye formænd velkomne og klæde jer endnu bedre på til at være leder for en gruppe frivillige. Formænd, der har siddet i længere tid, kan også deltage med stort udbytte.

Afholdes søndag den 29. januar i DN's sekretariat i København, kl. 10.-16.

Læs mere her
 

Ny i DN? - Introkursus
Velkommen som ny frivillig i DN. Vi giver dig et hurtigt billede af, hvad du kan engagere dig indenfor - og hvordan du brænder igennem med netop det, du synes er spændende indenfor natur og miljø. Hvis du er ny frivillig i DN, er der altid plads til dig på kurset. Tilmeld dig så snart du er blevet meldt til som frivillig i din lokale afdeling.

Middelfart, lørdag den 14. januar 
København, søndag den 15. januar
Aalborg,  lørdag den 21. januar
Aarhus, søndag den 22. januar

Læs mere her


Feltkurser, natur, miljø og fredninger

Kartofler i hånd

Bliv lokal klimaambassadør 
Få indblik i DN's politikker og bliv skarp på hvordan du deltager i den lokale klimadebat.

Afholdes i efteråret - Dato, tid og sted kommer her snart. Det bliver også meldt ud via nyhedsbrevet  DN torsdag

Kartofler i hånd

Bliv skarp på husdyrgodkendelser
Bliv klædt på til at forstå husdyrgodkendelser, når du skal arbejde med lokale sager mm. i dit lokalområde.

Der kommer sandsynligvis ny lov på området inden nytår og så skal loven lige være i kraft et stykke tid, så der slås et kursus op i efteråret 2017 - Hold øje med dette via nyhedsbrevet DN torsdag

 

Kartofler i hånd

Fredninger i DN - hvordan?
Få vigtig insider-viden om hvordan man rejser fredninger i DN.
Kom på et spændende kursus i, hvordan DN bruger dette stærke værktøj og hvor lokalafdelingerne har en vigtig rolle.
 

Middelfart den 4. marts

 Læs mere her

 

Kartofler i hånd

Bliv DN Leinstruktør
På et intensivt heldagskursus uddanner vi dig til at hjælpe andre godt på vej med leslåning ved naturplejearrangementer over hele landet. Efter kurset kan du hjælpe dit lokale laug ved naturplejearrangementer og tilbyde din hjælp i lokalområdet når der er opstart af høslæt.

Afholdes i Østjylland (nærmere placering følger) lørdag d. 10. juni 2017. 
Læs mere her


 

Kartofler i hånd

 

 

Buske og træer i vintertilstand

Selvom store dele af naturen er i dvaletilstand om vinteren, er det stadig interessant at kende krattet og skovens buske og træer. De fortæller en masse skovens økologi og bestemmelse af træer og er  et godt fagligt værktøj at have.

Kurset afholdes lørdag den 28. januar i Grib skov i Nordsjælland  fra  kl. 11. - til kl 14. 

Læs mere her

 

 

Kartofler i hånd

Dyrebare dråber på VandCenter Syd
Kom på et meget interessant kursus i geologi, drikkevand, de mange trusler mod drikkevandet, ukendte vandlevende dyr, rundvisning på vandværk og meget mere. Tidligere seniorforsker hos GEUS og nu DNs vandekspert Walter Brüsch er guide på denne spændende og lærerige tour de force omkring et af de allervigtigste emner netop nu. 

Afholdes onsdag den 8. februar
Læs mere her 


Flagermus - workshop

Kartofler i hånd

Flagermus - workshop
Lær mere om flagermus - Få viden om den største gruppe pattedyr i herhjemme med 18 arter  og praktisk erfaring med at lytte efter og se flagermusene i naturen.

To workshops i 2017: 10. maj i Vejle
Læs mere her

 

Naturguide og Naturformidling

Kartofler i hånd

Bliv DN Naturguide
På kursusrækken DN Naturguide gennemgår vi forskellige aspekter af naturformidling. 
Du bliver i løbet af to kurser og to arrangementer, du selv skal afholde klædt på til at holde ture og arrangementer til nye målgrupper. 
Læs mere her

Kartofler i hånd

-NaturTjekker i Odense ZOO
Kom med på et spændende kursus, der lægger op til Odense ZOO og DN's fælles store åbning af Biodiversitetsdagen.
Kursus: 27. april, Åbning: 20. maj - du skal kunne deltage begge dage.
Sted: Odense
Læs mere her
 

Areal - og Miljødata

Kartofler i hånd

Bliv ''digital kratlusker''
På kurset vil alle få en introduktion til Danmarks Miljøportal og Arealinformation, dels i form af en bred introduktion til, hvor meget naturarbejde man faktisk kan lave på baggrund af databasernes oplysninger og dels ved gennemgang af øvelser i fællesskab.
Læs mere her

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Praktiske informationer

Deltagelse i kurser er gratis for frivillige i DN (bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, ad hoc'er og netværksdeltagere) og transportudgifter refunderes. Kontakt Thomas Neumann (neumann@dn.dk) eller Majken Sundahl (majken@dn.dk), hvis der er spørgsmål. Husk at melde evt. afbud i god tid.

Kontakt

Majken SundahlMajken Sundahl
Naturpleje, ture og arrangementer

61 60 68 01
majken@dn.dk

Kontakt

Thomas Neumann
Naturvejleder

neumann@dn.dk

Tlf. 3023 3770