Livet som aktiv

Udgangspunktet for at være frivillig aktiv i DN er, at du brænder for sagen. Ofte er det kombineret med, at du véd noget om DN's arbejdsområder i almindelighed eller måske en hel masse om et hjørne af foreningens virksomhed. Men en afdeling, en studenterkomite, et netværk eller et samråd kan aldrig blive helt "selvforsynende" med viden og gode idéer. Derfor vil det altid være relevant at søge hjælp og inspiration. Hvis ikke du finder det her på hjemmesiden, så kan du altid kontakte sekretariatet.

I DN har vi organiseret os i forskellige dele, som tilsammen rummer en kolossal viden om naturen, miljøet og DN - og som hver for sig kan noget, som de andre dele ikke kan - se organisationsdiagram her:

 • Afdelingen véd alt om det lokale.
   
 • Samrådet véd noget om det regionale og er en god ramme om inspiration og uddannelse.
   
 • Netværkene samler alle aktive, der brænder for et bestemt emne på tværs af geografien - det er meget inspirerende.
   
 • Studenterafdelingerne sætter natur og miljø på den studenterpolitiske dagsorden på landets universiteter og andre videregående uddannelser.
   
 • De faglige udvalg svæver lidt over vandene og rådgiver mest Forretningsudvalget, men i stigende grad også andre enheder i DN.
   
 • Sekretariatet kan lidt af det hele og har via sit faglige netværk adgang til stort set alt.

På disse sider får du en masse informationer om, hvordan de enkelte dele fungerer. Har du konkrete spørgsmål, så kan du kontakte din organisationskonsulent eller en organisationsmedarbejder.

Lad os hjælpe og bruge hinanden - for naturen og DN's skyld! 

 

 

DN-kalenderen 2017

Du kan få overblik over alle begivenheder i DN i vores elektroniske kalender, eller du kan selv vælge at printe en kalender med nogle begivenheder, som du selv kan rette i.

Opdateret elektronisk kalender
Kalender til eget brug (2017)

Naturens Universitet

2016 byder på en række spændende kurser, som alle aktive gratis kan deltage på

> Se alle kurser i 2016

Blanketter

Få refunderet udgifter i forbindelse med deltagelse på kurser, netværkstræf eller udvalgsmøder.

Hent refusionsblanketter