Atterbakke

Atterbakke er en højtbeliggende bakketop på 103 meter, hvilket svarer til nr.10 på listen over højeste punkter på Sjælland. Bakken er beliggende mellem byerne Toksværd og Størlinge, med en rig flora af mange forskellige overdrevsplanter.  Ved en fredning i 1964 lykkedes det DN at frede denne bakketop.

          

Her er små rester af Hedelyng tilbage, men også andre typiske overdrevsplanter f.eks. Fjølsgræs, Blæresmælde, Aftenpagtstjerne, Eng-Kællingetand, Hulkravet Kodriver, Eng-Brandbæger, Håret Høgeurt, Velduftende Gulaks, Muse-Vikke, Due-Skabiose og Blåmunke
 Desværre har det offentlige igennem mange år misligholdt denne fredet og kønne lokalitet. Holmegaard kommune har i mange haft får som græssede på arealet, men græsningen har været for hård ved vegetationen og da dyr også gøder jorden har resultatet ikke været tilfredsstillende. Efter kommunesammenlægningen har Næstved kommune overtaget ansvaret for bakken. I sommeren 2007 og 2008 har kommunen slået arealet med en stor maskine som har efterladt arealet i en meget ringe tilstand. Se billeder fra sommeren 2008 her! Forhåbentligt kan de tilbageværende rester af forskellige overdrevsplanter brede sig igen på hele overdrevet.
Hvad er et overdrev? Et overdrev er et område med lavtvoksende græsdomineret vegetation med klatter af krat oftest forekommende på tør bund, som f.eks.  skrænter og bakker uden anden kulturpåvirkning end græsning. Overdrev er blevet en meget sjælden naturtype som bl.a. på grund af landbrugets effektivisering er blevet et sjældent syn. På overdrev skal man have dyr græssende, men antallet af dyr skal nøje tilpasses lokaliteten og arealets størrelse. Eller man kan lave høslæt på stedet. Høslæt betyder at man manuelt eller med specielle maskiner slår græsset på bestemte tidspunkter. Alt græs lægges til tørre på stedet og fjernes derefter fra området.

Landkort over Atterbakke og omgivelser

Fredningskendelsen fra 1964

Læs mere om frivillig naturpleje på Atterbakke i 2009 - klik her!

Se observationer og foto fra lokaliteten på FugleogNatur

Atterbakke Atterbakke
 Der er fin udsigt mod især øst  Den flotte Eng-Brandbæger i blomst  Masser af fine vilde overdrevsblomster
Atterbakke Atterbakke
 Drue-Skabiose Op ad skrænten skrænten vokser blomsterne Udsigt mod øst
 Duftende Gulaks En lille dusk Hedelyng. Men den her stadig! Vilde blomster op ad skrænten