Beskyttelsen af små vandløb i fare

Landbrugspakke: Selvom det i første omgang lykkedes de konservative at redde naturbeskyttelsen af små danske vandløb, så har den tidligere V-regering alligevel lagt op til at fjerne en stor del af beskyttelsen.

29. November 2016

Det gav genlyd i pressen, da tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) kaldte de små danske vandløb med et opland på under 10 km2 for forhadte, og meldte ud, at den nu tidligere V-regering ville fjerne naturbeskyttelsen af dem. Vandløbene skulle efter landbrugets ønske omdannes til afvandingskanaler, hvor ingen miljøhensyn skal tages.

Heldigvis lykkedes det for konservative i forhandlingerne om landbrugspakken af få reddet beskyttelsen af de små vandløb, og beslutningen om hvad der skulle ske med dem blev sparket til hjørne, ved at det blev besluttet at vurdere vandløbene ud fra nogle såkaldte opdaterede kriterier for, om de er kunstige eller naturlige, og om det kan betale sig at gøre noget for naturen i vandløbene.

Nu er lovarbejdet omkring revurderingen af vandløbene så gået i gang, og havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening Henning Mørk Jørgensen frygter, at øvelsen vil munde ud i en kraftig beskæring af miljøindsatsen i vandløb, der i forvejen er nedbarberet fra et mål om at sikre kvalitet i alle landets 75.000 kilometer vandløb, til et mål om nu blot at sikre 19.000 kilometer.

- Det ligner en kontrolleret nedskæringsøvelse, hvor man kun lægger op til at pille vandløb ud af beskyttelsen. Vi ønsker det også bliver muligt at inddrage nye vandløb, for de selvom der er tale om små vandløb, så fungerer de som fødestuer for mange af vores fisk eller de kan komme til det med små forbedringer, siger Henning Mørk Jørgensen.

Uklarhed om vandråd

Der er nu lagt op til, at vurderingen af vandløbene skal foregå i lokale vandråd, og Folketinget behandler nu lovforslag L34, der skal give miljø- og fødevareministeren bemyndigelse til at nedsætte rådene.

Samtidig har der netop været en bekendtgørelse til loven i høring, som Danmarks Naturfredningsforening har indsendt høringssvar på.

- Vi er betænkelige ved, at man vil lade det være en debat i de lokale vandråd , der kan afgøre, om vandløbene er kunstige eller modificerede eller ej, og dermed om de reelt skal beskyttes. Det er en sag for myndighederne for vandrammedirektivet er ganske klar i sine definitioner på det punkt, siger Henning Mørk Jørgensen og forsætter:

- I de tidligere vandråd har der nogle steder været en overrepræsentation af landbrugsinteresser. I den nye bekendtgørelse siger man så, at man ”tilstræber” en ligelig fordeling af aktører i rådene. Det kunne man godt stramme op, så vi ikke ender med vandråd hvor et flertal landmænd nu kan sidde og hive vandløbene ud af miljøindsatsen.

Rodet forløb

Danmarks Naturfredningsforening har tidligere meldt ud, at man ikke pr automatik ønsker at deltage i vandrådene, hvis de ender som et skalkeskjul, der skal legitimere nedskæringen af beskyttelsen af vandløb.

Han understreger, at der endnu ikke er taget endelig stilling til deltagelse, da regeringen endnu ikke har meldt noget ud om, hvilke kriterier vandløbene skal vurderes efter.

- Det er en rodet proces, hvor man behandler lovforslaget før man overhovedet kender kriterierne for udvælgelsen af vandløbene. Vi håber, at Folketinget nu i behandlingen af lovforslaget vil sørge for, at det i arbejdet med vandrådene også bliver muligt at indarbejde vandløb med et godt naturpotentiale i vandplanerne, siger han.

Se mere om vandløb i denne film, hvor Jan Nielsen, biolog og fiskeplejekonsulent fra DTU Aqua, fortæller her om det sunde vandløb, hvor fisk og smådyr trives: 

 

 

 

Kontakt

Henning Mørk JørgensenHenning Mørk Jørgensen
Biolog

31 19 32 35
hmj@dn.dk

Kontakt

Kasper Pihl Møller
Presserådgiver

26 81 62 28
kpm@dn.dk

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?