3 ting du ikke vidste om skove

I skovens dybe stille ro” – de danske skove har givet anledning til sange, picnic, meditation, lange gåture og meget mere. Desværre har regeringen planer om at fjerne beskyttelsen af skovene for at tillade byggerier.

23. november 2016 

Her er tre gode grunde til at bevare skovene uden byggeri. Al informationen kommer fra den dugfriske publikation Sådan ligger landet - tal om naturen 2016 fra Danmarks Naturfredningsforening.

1. Skoven er vores mest besøgte naturtype

Danske skove modtager årligt 70 millioner besøg af danskerne.

Det er flere besøg i skove end ved strande og kyster, som ligger på andenpladsen med lidt over 40 millioner besøg om året. Og langt flere end andre naturtyper som hede, mose og eng.

 

Skoven giver sunde børn

For Danmarks Naturfredningsforening kommer det ikke som nogen overraskelse, at skoven er den flittigst besøgte naturtype.

- Skovene er vores yndlingsnatur, og regeringens angreb er uacceptabelt. Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål - og det er her, vi finder ro og stilhed, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

En tur i skoven kan, udover at give ro i sindet, bidrage positivt til børns udvikling både fysisk og mentalt.

Forskning viser nemlig, at naturen spiller en central rolle i forhold til at udvikle børn til selvstændige, sunde, kreative og innovative individer.

Naturen hjælper i sådan en grad, at børn, der leger i naturen eller på naturlegepladser, er bedre til at koncentrere sig, har en bedre motorik og kun er syge en tredjedel af den tid som børn, der leger inde eller på traditionelle legepladser.

Turister elsker også den danske natur

Faktisk holder turisterne så meget af den danske natur, at hele 70 procent af de besøgende, der holder ferie uden for byerne i år 2013 angav naturen som hovedformål for at besøge Danmark.

Det er især vores naboer; tyskere, nordmænd og svenskere, der værdsætter den danske natur.

2. Danmark har mindre skov end gennemsnittet i EU

Det kommer måske som en overraskelse, men Danmark har kun 14,5 procent skov, hvilket ligger langt under EU-gennemsnittet på 38 procent.

Der er god grund til at prøve at indhente noget af forskellen, mener Nora Skjernaa Hansen, skovpolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Hun synes, vi skal have langt mere skov i Danmark.

- Skov har mange forskellige værdier for samfundet og den enkelte dansker. Fordi så mange besøger skovene, skal vi passe godt på at optage pladsen i de eksisterende skove til byggeri i stedet, siger hun.

Skov er vigtig både for plante- og dyrearter og vores drikkevand, men i særdeleshed også for mennesker, der kan nyde godt af naturen.

Nora Skjernaa Hansen forklarer, at især nye og gamle skove i nærheden af byer er meget populære blandt borgerne. Men hun pointerer samtidig, at skovene i de tyndt befolkede dele af landet også har stor værdi.

- I dem kan man få fornemmelsen af ”vildmark”, fordi der er stille, mørkt, stjerneklart og højt til himmelen uden forstyrrende anlæg.

 

3. De truede arter lever primært i skovene

Dyr elsker også skove. Og særligt de truede dyrearter, der er i fare for at uddø. Fugle som vendehals eller pirol, skovperlemor-sommerfugl og eremitbillen er eksempler på arter, som alle er truede.

Det er der flere forskellige årsager til. Den største er intensiv skovdrift.

Arterne har brug for en varieret løvskov med gamle træer og en kraftig underskov.

Eksempelvis er den sorte stork forsvundet helt som ynglefugl fra Danmark, sandsynligvis fordi den manglede uforstyrret, gammel og åben løvskov, hvor den kunne bygge rede. Og bredøret flagermus trues af fældning af gamle træer.

Derfor mener Nora Skjernaa Hansen, at det er essentielt, at vi ikke fjerner flere af de gamle træer end højst nødvendigt.

- Hvis vi ikke hurtigt får forbedret levevilkårene for alle de arter, som vil have gammel skov med store halv- og heldøde træer, så vil mange af disse arter forsvinde, og vi får ikke den sorte stork tilbage, siger hun.

Den danske Rødliste gør status på, hvordan det står til med den danske arter. De arter, der er på rødlisten, vurderes af eksperter efter en række internationale kriterier. Nogle arter vurderes at være forsvundet fra den danske natur, mens andre arter vurderes at være truede med fare for at forsvinde i fremtiden. Rødlisten er lavet for at skabe overblik over de danske arter, hvor de holder til, og hvad der truer dem, så der kan tilrettelægges den bedste indsats for arternes levesteder og deres overlevelse.

Bevar skovene som de er

Danmark har haft en stærk beskyttelse af skovene mod omlægning til landbrugsjord eller udnyttelse til byudvikling i over 200 år, som regeringen nu vil ændre på. Den vil åbne op for bebyggelse i skovene.

Det vil Danmarks Naturfredningsforening ikke være med til, og de tre ovenstående forhold er ifølge Danmarks Naturfredningsforening blandt andet årsag til, at regeringen ikke skal røre ved de danske skove.

Så støt os i kampen om at bevare de danske skove.

 

Tal om naturen

Find publikationen her

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?