Hold fingrene fra vores skove: 20.000 underskrifter på www.redskoven.dk på én weekend

20.000 danskere har på en enkelt weekend skrevet under på, at politikerne skal holde fingrene fra Danmarks skove. Med kampagnen: ’Vi redder skoven’, vil Danmarks Naturfredningsforening forsvare skovloven, der i mere end 200 har holdt hånden over skovene.

7. november 2016 

På knap tre dage har 20.000 danskere på www.redskoven.dk sagt nej til regeringens planer om at fjerne dele af den naturbeskyttelse, der skal sikre skovene imod bebyggelse.

Ifølge lækkede dokumenter vil regeringen, ifølge Altinget, åbne op for at fjerne skov for at udvide by- og sommerhusområder samt bygge større bygninger i skovene.

Det anser Danmarks Naturfredningsforening som et direkte angreb på den lov, der i over 200 år har beskyttet vores skove.

Med en ny kampgane: 'Vi redder skoven', inviterer foreningen derfor befolkningen til at bakke op om og forsvare de grønne haller på samme måde som foreningens kyst-kampagne i 2015/16, der resulterede i 140.000 underskrifter mod byggeri af de danske kyster.

- At kampagnen er kommet så hurtigt fra start, viser, hvor vigtig skoven er for befolkningen. Det sender også et kraftigt signal til politikerne om, at et angreb på vores yndlingsnatur er uacceptabelt, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Farvel til skovene som vi kender dem

Regeringen står bag et idékatalog, der rummer flere forskellige forslag, der alle vil gå udover skoven, som vi kender den i dag.

Skovloven beskytter nemlig den fredede skov imod byggerier. Flere af de foreslåede ændringer går på at bebygge skovene. For eksempel ved at åbne op for at bygge i skove og byparker i forbindelse med udvidelse af bykvarterer og sommerhusområder eller ved bygge vindmøller i plantager eller i forbindelse med skovrejsning.

Derudover lægger forslagene også op til, at der skal kunne bygges større boliger i skovene, end hvad der kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt.

- Skovene er danskernes foretrukne udflugtsmål, og det er her, vi finder ro og stilhed. Derfor er ideen om, at skovene nu skal rumme anlæg, man ikke vil have andre steder, dybt forfejlet, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Skovloven beskytter på nuværende tidspunkt 72 procent af de danske skove mod at blive lavet om til by, landbrug eller industri.

 

Fakta

  • Skovloven har rødder tilbage til 1805.
  • Skovloven blev vedtaget fordi skoven var ved at forsvinde.
  • Skovloven beskytter 72 procent skov eller 446.000 hektar mod at blive bebygget.
  • 69 procent af alle turister angiver skoven som hovedformålet for at besøge Danmark.
  • 15 procent af landets areal er dækket af skov.
  • I EU er gennemsnittet 38 procent. 50 procent af alle forsvundne, truede eller næsten truede arter på den danske rødliste er tilknyttet skov, og 37 procent af disse arter er påvirket negativt af skovdrift.
  • Regeringen forslår at ændre på skovloven, så bebyggelse i fredede skove bliver muligt.
  • Du kan skrive under mod forslaget på www.redskoven.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Freya Kamille Nielsen
Journalist-praktikant

Tlf. 2928 7539
freya@dn.dk 

Kontakt

Sanne Liv Lembrecht BuggeskovSanne Liv Lembrecht Buggeskov
Journalist

61 66 07 77
Sanne@dn.dk

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?