SKOV. For at sikre biodiversiteten, vil en masse skove med den nye Naturpakke blive urørt skov. Det vil sige, at træerne får lov at blive liggende i skoven, når de dør til gavn for en masse smådyr.

Smal naturpakke med mange løse ender

Indsatsen for at styrke biodiversiteten får et vigtigt løft med mere urørt skov, men der er stadig lang vej i forhold til at løfte internationale forpligtelser om at stoppe tilbagegangen af biologisk mangfoldighed, mener Danmarks Naturfredningsforening. 

20. maj 2016

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative har netop indgået aftale om en ny naturpakke.

Pakken betyder, at der fra 2016 til 2019 bliver brugt 363,5 mio på udvalgte naturindsatser og reduktion af den øgede kvælstofudledningen som følge af landbrugspakken.

En del af aftalen betyder, at der udlægges 13.300 yderligere hektar statsskov, så det samlede areal kommer op på 25.000 ha.

DN præsident: Vigtig indsats i skovene

Indsatsen for at styrke biodiversiteten glæder præsident i Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop Larsen.

- Vi er rigtig glade for, at der nu bliver gjort en indsats i skovene. Det har været længe ventet, men 25.000 hektar er for lidt, hvis det skal bringe Danmark i mål med at få vendt tilbagegangen i biologisk mangfoldighed, som vi har forpligtiget os til at gøre inden 2020, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Hun understreger, at der primært er tale om en indsats i statsskovene, men hovedparten af de nødvendige indsatsområder ligger i de private skove, og der indeholder pakken kun en meget begrænset indsats.

- Det er vigtigt, at indsatsen sker over hele landet. Vi har mange arter, som slet ikke findes i de statsejede skove. Set i det lys er det uambitiøst, hvad der er i pakken i forhold til private skove, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Omprioritering af eksisterende midler

Pakken indeholder samtidig flere videreførelser af naturgenopretningsprojekter, som har været undervejs siden den tidligere regering, samt en plan for at styrke bynatur. Pengene kommer hovedsageligt fra omprioritering af eksisterende midler.

- Det er godt, der er en politisk aftale om, at naturen i Danmark skal have et løft. Jeg havde dog gerne set, at det var en bred aftale, for det er det naturen har brug for – et klart mål og en stabil retning, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Ændringer i beskyttet natur

Aftalen lægger samtidig op til en række tiltag, der skal se på mulighederne for at flytte rundt på natur. Man vil undersøge mulighederne for mere erstatningsnatur og samtidig skal kigges på mulighederne for at flytte rundt på afgrænsningen af beskyttede naturarealer – de såkaldte natura 2000 områder.

- EU har tidligere løftet pegefingeren overfor det beskedne danske Natura 2000-areal, så derfor er det bekymrende, at der nu er planer om at flytte på grænserne for den beskyttede natur, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Derudover står der i aftalen, at man vil ændre regler for ammoniakudledning fra husdyrbrug. Dette er bekymrende, fordi ammoniak allerede i dag udgør en væsentlig trussel for mange naturarealer.

 

 

Sådan ser pakken ud

Partierne i blå blok er torsdag blevet enige om indholdet i "Aftale om Naturpakke". Herunder kan du læse nogle af de væsentligste punkter i aftalen:

  • Kvælstofreducerende tiltag: Ordningen om efterafgrøder, som er planlagt i Landbrugspakken, bliver udvidet med knap 66.000 hektar. Det svarer til cirka 630 ton kvælstof, som ikke bliver udledt i 2017 og 2018. Pris: 50,7 millioner kroner.
  • Biodiversitetsskov: 19.000 hektar skal være biodiversitetsskov - det meste af det urørt skov. Private skovarealer kan komme med, mod kompensation.
  • Naturplan Danmark har været udsat for et serviceeftersyn af de blå partier, som viderefører syv konkrete naturindsatser for sammenlagt 98,2 millioner kroner.
  • Bynatur og friluftsliv: Danskerne skal have bedre mulighed for at benytte sig af naturtilbud tættere på byen, derfor indledes et samarbejde med kommunerne, så områder kan udpeges.
  • Afbureaukratisering: Naturpakken skal skabe "En mere enkel og sammenhængende lovstruktur". Blandt andet skal EUs regler om landbrugsstøtte ikke forhindre synergi mellem landbrug og natur. Det skal gøre det lettere og mere attraktivt for landmænd selv at udlægge små naturarealer.
  • Økonomi: 363,5 millioner kroner over fire år koster Naturpakken. De findes ved at omprioriteringer i Miljø- og Fødevareministeriets budget, samt på kvælstofreserven.

Kilde: Aftale om Naturpakke

Nyhedsbrev

Få nyt om natur og miljø og tips til en grøn hverdag.

Hvilke nyhedsbreve vil du gerne modtage?

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk

Kontakt

Kasper Pihl Møller
Presserådgiver

26 81 62 28
kpm@dn.dk