Fredning af Wedellsborg Banker
FREDNING. Generationer fremover vil kunne vandre igennem de forhistoriske pløjespor og se gravhøje fra bronzealderen. 

Fortidens spor fredes på Vestfyn

På Wedellsborg Banker ved Gelsted på Fyn kan man stadig se synlige spor af højryggede agre fra den tidlige middelalder. Og gravhøjene vidner om et betydningsfuldt og fredningsværdigt naturområde. Nu er det forhistoriske og smukke område fredet for eftertiden.

19. oktober 2015

Det er en vigtig kulturarv, mener Danmarks Naturfredningsforening (DN), der rejste fredningsforslaget i 2012. Nu har Natur- og Miljøklagenævnet besluttet, at området skal fredes, så råstofgravning ikke igen skal true Danmarks kulturarv i Wedellsborg Banker, oplyser fredningsleder i DN, Birgitte Bang Ingrisch:

- Da den seneste råstofplan for få år siden skulle vedtages, var der ønsker om at gøre en mindre del af Wedellsborg Banker til råstofgraveområde. Uden en fredning til at sætte en endegyldig stopper for råstofgravning forudså vi, at det ville blive en tilbagevendende trussel.

Kun en fredning sikrer Wedellsborg Banker

Wedellsborg Banker er på ca. 1000 hektar – heraf er kun 230 hektar i fokus som det centrale og mest betydningsfulde i forhold til de kulturhistoriske og naturmæssige interesser. DN ønskede en stærk beskyttelse af dette område og besluttede at rejse fredningssagen i 2012.

- Dette område hører til blandt de absolutte perler, når vi taler kulturhistorie, fordi koncentrationen af levn er så høj her. Samtidig er naturværdierne kæmpestore og i høj grad med til at gøre Wedellsborg Banker til et skattet rekreativt område, siger Birgitte Bang Ingrisch og fastslår:

- Vi skylder vores efterkommere, at området gives en god beskyttelse, så også de kan opleve de synlige vidnesbyrd om vore forfædres gang på jorden.

En vandretur igennem historien

Fredningsområdet, som er et stærkt kuperet skovklædt landskab, ligger centralt i Wedellsborg Banker og rummer betydelige spor efter vores forfædre.

Bankerne er det største sammenhængende område med højryggede agre i Danmark, der viser middelalderens dyrkningsmetode med hjulplov, før vendeploven kom til. Det skabte lange, men meget smalle agre, hvor jorden væltes til den ene side oven på den allerede pløjede jord i lange rygninger og lavninger.

Se gravhøje og kildevæld

Ud over de mange højryggede agre finder man gravhøje fra bronzealderen og yngre jernalder og gamle vejspor overalt i området. Koncentreret på et lille areal ligger 8 gravhøje tæt og med fredningen, vil der fremover være adgang til både gravhøjene og de særlig velbevarede højryggede agre.

Får afgræsser en del af området hele året og sikrer, at de højryggede agre, der fremtræder klart i landskabet, ikke gror til.

Umiddelbart syd for området ligger Brende Ådal, som udover at være Fyns mest markante og uberørte ådal, med veludviklede kildevæld i dalskrænterne og enorm oplevelsesmæssig værdi, også er Vestfyns største å. De mange små søer og vandhuller vidner om, at der tidligere har været gravet grus rundt omkring i området.

 

 

Om Fredningen af Wedellsborg Banker

Området er på 230 hektar og er en del af et langt større område, som samlet kaldes Wedellsborg Banker. Wedellsborg Banker er en geologisk formation, som strækker sig 10 km diagonalt i sydøstlig-nordvestlig retning og omfatter i alt ca. 1000 ha – hvoraf altså kun ca. en fjerdedel nu fredes.

Fredningen af området beskytter imod råstofgravning fremover og sikrer adgang til pleje af naturarealerne og offentlig adgang ad det eksisterende stinet.

 

 

Kontakt

Birgitte Bang Ingrisch
Fredningsleder

61 69 18 22
bbi@dn.dk