Flere måder at være frivillig på

I DN København kan du nu være frivillig med dit eget lokale og tidsbegrænsede natur/miljø-projekt. Vi hjælper dig med tips og tricks.

Henrik og Mathilde har længe ønsket sig en byhave i nærheden af deres opgang. Men kommunen ejer området, så Henrik ringer til DN Københavns ’Projektpilot’ for at høre, hvad der kan gøres. Tre måneder senere har Henrik og Mathilde - sammen med 12 andre fra ejendommen - plantet et kirsebærtræ, fire tomatplanter og tre rækker gulerødder på det område, de havde udset sig.

Hjælp til frivilliges egne natur/miljø-projekter
Henrik og Mathilde er opdigtede københavnere, men de er et eksempel på, hvordan vi i DN København nu åbner for nye måder at arbejde frivilligt med byens miljø og natur på. Det nye består i, at frivillige nu kan arbejde med deres egne projekter – også selvom de er meget tidsbegrænsede, specifikke og lokale.

Til formålet har vi uddannet en slags ’Projektpilot’ til at hjælpe projekterne i gang og give råd undervejs. I DN København vil vi gerne sørge for, at man som frivillig har så meget indflydelse på sit arbejde som muligt.

Ny frivilligform relevant for dig?
Formålet med at åbne for nye måder at arbejde frivilligt på er bl.a. at skabe mere natur, mere genbrug og flere løsninger, der ruster København til kraftigere regnskyl. I resten af 2015 vil vi i DN København gøre os umage for at gøre vores nye tilgang til frivillighed relevant for dig også. Det kunne f.eks. være ved at:

  • invitere flere nuværende medlemmer til at bruge DN København til at gøre egne natur- og miljøprojekter til virkelighed
  • inddrage flere nuværende medlemmer i forskellige frivilligprojekter, der allerede er i gang
  • lave aktiviteter målrettet ikke-medlemmer, som måske kunne blive fristet til at melde sig ind pga. de nye projektmuligheder

Medlemmerne efterlyste ny frivilligform
Idéen om at gøre frivilligrollen i DN mere åben opstod sidste år i DNs repræsentantskab. En medlemsundersøgelse viste, at DNs medlemmer faktisk efterspurgte flere frivilligformer og mere løst tilknyttede aktiviteter og projekter.

Landssekretariatet udarbejdede derfor en projektpilotuddannelse med det formål, at landets fire største byer udvikler hver deres modelprojekt i løbet af 2015. Modelprojekterne kan derefter måske inspirere andre lokalafdelinger til at komme tættere på både medlemmer og lokale natur/miljøfans.

Fakta
Kontakt Projektpilot, Mads Peter Aagaard Madsen, for at høre mere om mulighederne som frivillig i DN København.

Lagt på maj 2015