Sjældne orkidéer i Hjørring er fredet

I Nørlevkæret syd for Hirtshals finder man en af Danmarks største koncentrationer af vildtvoksende orkidéer. De har nu fået Fredningsnævnets blå stempel på, at de er fredet. Det betyder, at det unikke område fremover skal naturplejes, så den store rigdom af orkidéer og sjældne planter kan overleve.

4. maj 2015

I Hjørring Kommune ligger en af landets største og rigeste samlinger af sjældne planter og orkidéer. Derfor foreslog Hjørring Kommune, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening i fællesskab at få fredet områdets sjældne planterigdom. Og Jørgen Jørgensen, formand i Danmarks Naturfredningsforening i Hjørring glæder sig over afgørelsen:

- Nørlevkæret er ubetinget blandt landets vigtigste biologiske hotspots. Her er utrolig mange sjældne plantearter samlet ét sted, og nu kan vi sikre en af Danmarks unikke, vigtigste og mest værdifulde lokaliteter.

Garanti for at se vilde orkideer

Fredningen betyder, at offentligheden i al fremtid har adgang til Nørlevkæret og til at opleve det rige orkidéeflor i juni og juli. Og er man interesseret i andre sjældne plantearter, vil man fx kunne se den yderst sjældne sort skæne eller mygblomst og bredbladet kæruld, pukkellæbe, klit-gøgeurt, bakke-gøgelilje og den kødædende vibefedt. Med sine mere end 220 forskellige plantearter – hvoraf ti er truede - er Nørlevkæret et interesseområde for botanisk forskning ud over landets grænser, oplyser Jørgen Jørgensen.

Køerne passer på blomsterne

Græssende køer er de bedste naturplejere. De er direkte årsag til, at der er så mange forskellige plantearter i kæret. Når kvæget effektivt og alligevel nænsomt græsser buske og græsarter ned, kommer der lys og luft til de 220 forskellige blomsterarter. Og det er primært denne naturpleje, som fredningen handler om, fortæller Jørgen Jørgensen:

- Fredningen skal først og fremmest sikre, at området bliver plejet bedst muligt til gavn for de sjældne planter. Og så skal den fremtidige drift og pleje koordineres tæt med de omgivende fredede arealer i området.

En del af Nørlevkæret har været afgræsset af kreaturer i årtier. Det har medvirket til, at der findes en fuldstændig enestående rigkærsflora. I et mindre område, hvor der ikke har været kvæggræsning de sidste 30-40 år er floraen stærkt truet af tilgroning. Og inden for de seneste fem år er to orkidéearter således forsvundet, oplyser Jørgen Jørgensen:

- Når rigkæret ikke er i drift med græssende kvæg, ændres vegetationen hastigt og gror til i høje vækster, der kvæler de mere sarte planter. Næst efter afvanding peger flere undersøgelser faktisk på tilgroning som den største enkeltstående trussel. Og ved at få naturplejet området med kreaturer, kan den sjældne vegetation nu overleve.

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Fredning
FREDNING. Græssende køer er de bedste naturplejere. De er direkte årsag til, at der er så mange forskellige plantearter i kæret.