Et stykke Danmarkshistorie er fredet

På Ærø finder du et levende eksempel på en dansk middelalderby, hvor den gamle bygrænse ud mod det åbne land stadig er intakt. I dag er bygrænsen fredet med al sin herlighed i et smukt landskab og med sin unikke kulturhistorie. Vi befinder os ved Ærøskøbing.

20. maj 2015

Middelalderbyer med skæve huse og toppede brosten på små gader, der snor sig om en bykerne er ved at være et sjældent syn i Danmark. Og endnu mere sjældent er det at opleve, at den gamle bygrænse helt fra middelalderen er velbevaret ud mod det åbne land. Langt de fleste steder er de historiske bykerner og bygrænser med tiden blevet revet ned eller pakket ind i mere moderne byggeri.

Og det er netop det, der i dag har fået middelalderbygrænsen og det omkringliggende landskab fredet, så udsigten over den gamle by og Øhavet også kan nydes for eftertiden, oplyser Jan Clausen, formand for Danmarks Naturfredningsforening Ærø, og fortsætter:

- Faktisk er det enestående at finde en så velbevaret historisk afgrænsning mellem landbrugslandskabet og et middelalderbymiljø, som det ses her. Det syn kan kun nydes som fragmenter to andre steder i landet; ved Ribe i Sønderjylland og ved Troense på Sydfyn.

Bred folkelig opbakning

Der har gennem tiden været forslag om at bebygge Møllebakken syd for Ærøskøbing, men lokale kræfter har sikret de historiske værdier, der vidner om, hvordan Danmark over alt så ud hundrede af år tilbage i tiden.

Fredningen er blevet til på opfordring af Ærøskøbing Byhistoriske Forening, gennem et tæt samarbejde med Ærø Museum og Danmarks Naturfredningsforening, og er blevet støttet af både Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Kulturstyrelsen og Naturstyrelsen.

- Det var med stor glæde, at vi i dag fik meddelelsen om, at Møllebakken syd for Ærøskøbing fredes. Vi var mange, der kunne se, at en fredning er den eneste rigtige løsning til at sikre de kulturhistoriske værdier på langt sigt, siger Jan Clausen.

På besøg i fortid og nutid

Fra toppen af Møllebakken har man et langt kig ind over den gamle bydel samlet i en tæt klynge under kirkens store røde teglflade. Marker med husdyr og korn har gennem hundreder af år strakt sig helt ind til de haver, der stadig danner bygrænsen. De seneste 200 år er den gamle bydel stort set ikke vokset. Det har bevaret den markante overgang mellem by og land.

- Vi har her en kulturarv, som vi ikke har råd til at miste i Danmark. Og så har vi en betagende udsigt over det sydfynske øhav og ind over middelalderbyens kerne, som er værd at rejse langt for at se, siger Jan Clausen, der glæder sig over, at otte års arbejde med at få fredet Møllebakken nu er endeligt afsluttet.

Stedet er ikke bare unikt i et nationalt perspektiv, men har international værdi, da det også i Europæisk perspektiv er sjældent, at finde en så velbevaret middelalderby, hvor det omgivende landskab tilmed har overlevet den generelle udvikling.

Ærøskøbing modtog Europa Nostra prisen i 2003 for sit intakte bymiljø, og byen og Møllebakken som helhed har tidligere været nævnt som et potentielt nyt UNESCO-verdensarvsområde.

Læs mere om fredningen i Fredningsnævnets afgørelse (pdf)

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Bygrænsen til Ærøskøbing
FREDNING. Det er lykkedes at bevare den gamle middelalderby og landskabet omkring Ærøskøbing, så den over 200 år gamle bygrænse ud mod det åbne land stadig står intakt.


KORT. Fredningen finder du i udkanten af Ærøkskøbing mod syd.

Kontakt

Ann Berit FrostholmAnn Berit Frostholm
Naturpolitisk medarbejder

31 19 32 28 
abf@dn.dk
@ab_frostholm