Sjælden sø får en ny chance

En sand naturperle er blevet skånet for yderligere forurening. Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa i Sønderjylland har fået medhold fra Natur- og Miljøklagenævnet og sikret en tidligere lobeliesø en lysere fremtid.

1. december 2014 

I disse dage strækker smilet sig fra det ene øre til det andet, når man møder den lokale formand for Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa. Ulla Lendal glæder sig nemlig over, at en af kommunens flotteste og mest sårbare naturperler, Hostrup Sø, er blevet sikret imod yderligere forurening.

- Afgørelsen har forstærket vores håb om, at Hostrup Sø igen vil komme til sin ret som den klarvandede sø, den burde være, siger en stolt lokalformand om den tidligere lobeliesø – en helt særligt type af klarvandede søer, der ikke findes ret mange af i Danmark.

Følsom natur

Det så ellers sort ud i foråret, da Aabenraa Kommune gav tilladelse til at lade 20 hektar vest for Hostrup sø opdyrke, såfremt man anlagde en bufferzone mellem det dyrkede areal og den sårbare natur.

Men ifølge Danmarks Naturfredningsforening, der valgte at klage over tilladelsen, ville bufferzonen ikke være tilstrækkelig til at værne Hostrup Sø mod yderlige forurening.

- Hostrup Sø modtager i forvejen store mængder kvælstof fra landbruget og er af den grund kun en skygge af sig selv. Der er dog stadig en så tilpas god tilstand i søen, at nogle af de sjældne klarvandsplanter overlever, siger biolog i Danmarks Naturfredningsforening Jan Pedersen og tilføjer, at hvis Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse ikke havde tilgodeset søen og sat en stopper for yderlige opdyrkning, da havde det set ”meget sort ud”.

Et hjertebarn

For den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening i Aabenraa har Hostrup Sø været et hjertebarn igennem mange år, og søen og dens omgivelser har også fået en kærlig hånd fra Naturstyrelsen og Forsvaret gennem naturgenoprettende projekter.

- Den naturgenopretning, som Forsvaret og Naturstyrelsen har lavet i de senere år, har været til stor glæde for os lokale. Der er forbedret adgang til området og flere tiltag på vej for at forbedre den rekreative værdi, siger Aabenraa-formand Ulla Lendal.

Med den nye afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet er sagen om opdyrkningen af arealet ved Hostrup Sø sendt tilbage til Aabenraa Kommune, der nu har 6 måneder til at lave en aftale med lodsejeren – en aftale, der i højere grad en før tilgodeser søens behov og potentiale.

Læs mere om Danmarks Naturfredningsforening og lokal natur her.
 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


SÆRLIG. Hostrup Sø var en klarvandet lobeliesø, der kun findes ganske få af i Danmark. Forurening fra tilstødende arealer og luften har svækket søens tilstand og de særlige klarvandsplanter, der findes i lobeliesøer. Med afgørelsen i Natur- og Miljøklagenævnet håber Danmarks Naturfredningsforening, at søens tilstand bedres i fremtiden.   

Fakta

  • Hostrup Sø har tidligere været Danmarks største badesø og en såkaldt lobeliesø.
  • Lobeliesøer er kendetegnet af klart vand. Det klare vand skyldes, at søerne er næringsfattige, og dermed opstår kun en begrænset algevækst.
  • I lobeliesøer findes en ganske særlig flora af vandplanter, og selve betegnelsen lobeliesø stammer fra navnet på vandplanten Tvepibet Lobelie.
  • Danmarks Naturfredningsforening arbejder målrettet for at begrænse udledning af næringsstoffer til danske søer for at opretholde de særegne naturtyper og dertilhørende arter.
  • Hostrup Sø og omegn er levested for blandt andet trane, mosehornugle og havørn, der yngler i området.

Kontakt

Jan Pedersen
Naturmedarbejder

31 19 32 39
jap@dn.dk