Naturplan Danmark: DN parat med forslag til ny natur

Danmark har fået en ny samlet plan for at vende tabet af natur – en Naturplan Danmark. DN’s mange frivillige landet over står parate med konkrete forslag til, hvordan naturen i netop deres område kan løftes og de glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

Fyn: Natur skal knyttes sammen

På Fyn foreslår Danmarks Naturfredningsforening, at der sker en sammenknytning af den fredede Dyred Banke med Hesbjergskovene. De skal igen bindes sammen med de nyplantede skove ved Elmelund, hvorfra der skabes en forbindelse til den vestligste del af Odense ved Sanderum.

I den forbindelse sikres de eksisterende naturværdier på Dyred Banke og Hesbjergskovene og der sker omfattende naturgenopretning. Det vil ikke alene gavne naturen, men også borgerne, der får adgang til rekreative værdier nær byen.

Danmarks Naturfredningsforening vil også gerne genoprette og udvikle det 10 kilometer lange bånd af natur på Nordfyn startende med Dalskoven, videre til Kærsing Grave, Ringe Mose, Lisbjerg Mose og sluttende med Grindløse Ås.

Kontakt
Kurt Due Johansen, samrådsformand for Danmarks Naturfredningsforening på Fyn, tlf: 23 68 86 92.

Nordjylland: Grøn korridor skal skabes

I Nordjylland peger Danmarks Naturfredningsforening blandt andet på muligheden for at knytte Lille Vildmose sammen med Rold Skov eller skabe en grøn korridor fra Vesterhavet via Ingstrup Sø, Ryå og til Store Vildmose.

Kontakt
Thorkild Kjeldsen, vicepræsident og samrådsformand i Nordjylland for Danmarks Naturfredningsforening, tlf: 20 72 88 50.

Sønderjylland: Naturen skal strømme frem

I Syd- og Sønderjylland ser Danmarks Naturfredningsforeningen blandt andet en mulighed for at få styrket naturværdierne ved blandt andet at knytte Vidåsystemet sammen med den østlige del af landet.
Det kan vi for eksempel gøre ved at hæve vandstanden i Ulvemosen ved Tinglev eller lade naturen strømme frem via ådalene omkring Gram Å og Nørre Å

Kontakt
Birger Marcussen, samrådsformand for Danmarks Naturfredningsforening i Sydjylland, tlf: 74 45 22 74 / 24 98 12 72.

Sjælland: Arter skal finde sammen

På Sjælland kan naturplanen være med til at sikre bedre sammenhæng mellem arealerne og genskabe særlige naturtyper.

Et eksempel kunne være binde Åmosen sammen med de fredede områder ved Tystrup-Bavelse Søerne. En sådan grøn infrastruktur vil gå gennem Horsebøg skov og Nyrup skov vest for Sorø, der kerneområde for en lokal bestand af Hasselmusen.

Dermed kan man være med til at sikre Hasselmusens levested og forbedre dens mulighed for spredning. Hasselmusen er en af de truede arter i Danmark og i særdeleshed truet på grund af fragmentering og forringelse af dens levesteder.

Kontakt
Niels Hilker, næstformand i DN Sorø og samrådsformand for Danmarks Naturfredningsforening i Region Sjælland, tlf 30 40 05 09

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus

Det indeholder Naturplan Danmark

Naturplan Danmark indeholder blandt andet konkrete forslag om:

  • Grønt Naturnetværk
  • Artsforvaltningsplan
  • Biodiversitetsstrategi
  • Naturpleje
  • Biodiversitetskort
  • Naturfonden
  • Friluftsliv
  • Natura2000
  • Handlingsplan for fredninger

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk