Naturen i Danmark har fået en plan

Med regeringens nye plan for naturen - en Naturplan Danmark - har dansk naturpolitik taget et nyt og afgørende skridt. Ved at sætte en samlet naturpolitisk retning frem mod 2050 kan det første reelle initiativ til at vende årtiers nedgang i naturen nu være en realitet.

27. oktober 2014

Der er en stor buket roser fra Danmarks Naturfredningsforening til regeringens nye naturplan. Foreningen har gennem mere end et årti arbejdet for en samlet plan for den danske natur. Regeringen har med Naturplan Danmark leveret og med udspillet kan den første solide prop være sat i mange års tab af naturværdierne.

- Med Naturplan Danmark er der for første gang sat en samlet og klar retning for den danske naturindsats og selvom en plan ikke lyder af noget særligt, så er det præcist det, der er forudsætningen for en vedvarende og målrettet indsats overfor de massive tab, vi har af biologisk mangfoldighed, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Naturen bindes sammen

Med et nyt Grønt Danmarkskort får naturen sin egen infrastruktur, der binder de mange forskellige naturområder sammen. Det har været en mangel siden kommunalreformen i 2007, hvor blandt andet kommunerne har fægtet indenfor egne grænser uden skelen til, hvad nabokommunen gør.

- Ved at nu målrettet at binde naturområderne sammen og give vilde dyr og planter mere plads, gør vi naturen mere robust og det vil løfte den. Det gælder nu om ved god kommunal planlægning på tværs af kommunegrænserne og brug af de øvrige redskaber, vi har i værktøjskassen, så som fredninger, opkøb af jorder via Den Danske Naturfond at realisere Naturplan DK, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der håber, at de enkelte lodsejere, fonde og andre private aktører også vil være med til at løfte opgaven.

Danmarks natur har brug for hele Folketinget

Foreningen stiller sig både lokalt såvel som nationalt til rådighed for det videre arbejde med Naturplan Danmark, ligesom forventningen er, at begge sider af folketingssalen vil bakke op.

De fleste partier har nemlig en national naturplan på deres politiske program. Begrebet blev for eksempel livligt brugt af Venstre, da de sad på miljøministerposten, konservative skriver ”det er ærke-konservativt at skabe en samlet naturplan for Danmark” og både SF og Socialdemokraterne har det som et led i deres miljøpolitik.

- Det er helt afgørende at en plan, der skal virke frem til 2050, hviler på et ansvarligt bredt flertal og en folkelig forankring. vi vil gøre vores til, at Naturplan Danmark bliver en succes, lover Ella Maria Bisschop-Larsen.

Læs også

DN’s frivillige er parate med konkrete forslag til, hvordan naturen i netop deres område kan løftes

Mere om Naturplan Danmark på Naturstyrelsens hjemmeside

 

Deltag i debatten

 

 

comments powered by Disqus


NATURPLAN. Der er roser fra Danmarks Naturfredningsforening til regeringens nye naturplan, der er godt nyt for den danske biologiske mangfoldighed.

Det indeholder Naturplan Danmark

Naturplan Danmark indeholder blandt andet konkrete forslag om:

  • Grønt Naturnetværk
  • Artsforvaltningsplan
  • Biodiversitetsstrategi
  • Naturpleje
  • Biodiversitetskort
  • Naturfonden
  • Friluftsliv
  • Natura2000
  • Handlingsplan for fredninger

Kontakt

Tine GjerløvTine Gjerløv
Presserådgiver

22 85 22 08
tgj@dn.dk

Kontakt

Ella Maria Bisschop-LarsenElla Maria Bisschop-Larsen
Præsident i DN

20 40 23 10
emb@dn.dk