Natur- og Landbrugskommissionen udgav anbefalinger

Danmarks Naturfredningsforening sad med i Natur- og Landbrugskommissionens følgegruppe, og i april 2013 udgav kommissionen sine anbefalinger.

I april udgav Natur- og Landbrugskommissionen sin længe ventede rapport med 44 anbefalinger til, hvordan naturen får et markant løft samtidig med, at Danmark opretholder et stærkt og bæredygtigt landbrugserhverv. 

Danmarks Naturfredningsforening har bakket op om rapportens anbefalinger, selv om det ikke er nogen hemmelighed, at nogle anbefalinger er vigtigere for os end andre.

En af de anbefalinger vi først tog fat på, var etableringen af en naturfond.

Selv om der ikke udadtil er sket meget i forhold til at få ført anbefalingerne ud i livet, gik Miljøministeriet og Fødevareministeriet hurtigt i gang med arbejdet for at kunne indføre de centrale anbefalinger om ny miljøregulering. Danmarks Naturfredningsforening deltager her i de relevante arbejdsgrupper og i Månegrisprojektet, som også er en udløber af anbefalingen om ny husdyrregulering.

Arbejdet med at føre Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger ud i livet er en lang proces, der vil tage mange år. Vi følger arbejdet omkring de centrale anbefalinger om natur, miljøregulering, drikkevand, planlægning og økologi tæt for at sikre, at kommissionens
målsætning om at sikre en grøn omstilling af landbruget og en styrkelse af naturen aldrig bliver overskygget af andre hensyn.

Læs nyhed: Unik politisk mulighed for mere og bedre natur

 

Årsrapport 2013

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem