Ringere beskyttelse af drikkevandet blev afværget

Det lykkes Danmarks Naturfredningsforening sammen med vandselskabernes forening, Danva, og Kommunernes Landsforening, KL, at sikre at beskyttelsen af drikkevandsområder overalt i Danmark ikke bliver forringet.

Drikkevand i vandglas

Miljøministeren fremsatte midt i november 2013 et lovforslag, som ændrede drikkevandsbeskyttelsen. 

Der skulle ikke som hidtil udarbejdes indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i alle indvindingsoplande og områder med særlige drikkevandsinteresser – 40 % af landets areal. Miljøministeriet kaldte det en ”præcisering”, når planerne i fremtiden kun skulle omfatte de mest sårbare arealer, som udgør 15 % af Danmark.

Danmarks Naturfredningsforening satte ind med et massivt pres for at for at få ændret lovforslaget. Tre ugers intensivt lobbyarbejde sammen med vandværkernes forening, DANVA, og kommunernes forening, KL, gav resultat. I december, lige inden loven skulle vedtages, fremsatte ministeren et ændringsforslag. Ændringen betyder, at kommunerne fortsat kan udarbejde indsatsplaner for de store områder – og finansiere det.

Læs nyhed: Massivt pres sikrer beskyttelse af drikkevand

 

Årsrapport 2013

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem