Ni sager om fredninger blev rejst

Danmarks Naturfredningsforening rejste 9 nye fredningssager i 2013.

Dalene ved Resenbro

Ni fredningssager rejste Danmarks Naturfredningsforening i 2013. Sager spænder over en buket af landskabsfredninger, kulturhistoriske fredninger og fredninger af vigtige naturperler. 

En af sagerne rummer det hele, nemlig Dalene ved Resenbro i Silkeborg. Området, som ligger ved den store israndslinje i det midtjyske højland, har fantastiske udsigter, stejle skrænter, den brede Gudenådal og natur, der spænder over gammel skov, mose, eng, overdrev og hede. Som nabo til statens Nordskov lige øst for Silkeborg er området et vigtigt rekreativt udflugtsmål for mange.

En anden fredningssag handler om at beskytte landskabet omkring Ærøskøbing som et værdifuldt landskab, for at sikre en klar grænse mellem by og land. Helt særligt for Ærøskøbing er det, at netop her kan bygrænsen, som den formedes gennem middelalderen, endnu opleves som kulturhistorisk element i direkte samspil med de landbrugsarealer, der grænser op til Ærøskøbing. Der er tale om et landskab, som rummer væsentlig kulturhistorisk værdi, fordi der ingen andre steder i landet findes en så velbevaret historisk afgrænsning mellem middelalderby og kulturlandskab.

Danmarks Naturfredningsforening har sammen med Hjørring Kommune rejst fredningssag for Nørlevkæret i Hjørring for at sikre, at området ikke gror til. Det har været afgræsset af kvæg i årtier, hvilket har medvirket til, at der findes en fuldstændig enestående ekstremrigkærsflora. Fredningen vil sikre den fortsatte græsning af hele dette område, så områdets vegetation holdes lav, og vækstbetingelserne for den unikke flora kan bevares i området.

Læs mere om de fredningsager vi rejste i 2013

Værebro Ådal på Sjælland

Stilling-Solbjerg Sø i Midtjylland

Lindet-området i Ravnsby Bakker på Lolland

Fladstensdalen i Aabenraa

Klintebjerg og Fladvandet i Odsherred

Møllebakken i Ærøskøbing

Bolbroengen i Hørsholm

Dalene ved Resenbro i Silkeborg

Nørlevkæret i Hjørring

Årsrapport 2013

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem