EU’s fiskerireform - den bedste nogensinde

EU har i 2013 revidereret EU's fiskeripolitik. Danmarks Naturfredningsforening har som del af det grønne netværk OCEAN2012 bidraget til, at det blev den bedste fiskeripolitik, EU endnu har set.

Fiskerihavn

EU har i 2013 vedtaget en revideret fælles EU fiskeripolitik med tilhørende støtteregler.

Danmarks Naturfredningsforening har som del af det omfattende grønne netværk OCEAN2012 og et engageret EU-Parlament bidraget til, at det blev den bedste fiskeripolitik, EU endnu har set.

Bedst er det, at de fleste fiskebestande skal fiskes inden for sikre biologiske grænser i 2015, og alle i 2020. Der sættes kraftige begrænsninger i bifangster og tilladt udsmid.

Der bruges mange flere midler til indsamling af data og til kontrol, og mulighederne for støtte til mere effektive fartøjer begrænses. Støtte kan tilbageholdes, hvis fiskere ikke overholder reglerne, og omsættelige fiskekvoter blev ikke gjort obligatorisk.

At det kunne være bedre skal ikke overskygge glæden ved dette kæmpeskridt fremad.

 

Årsrapport 2013

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem