Dødt ved bliver i skovene efter storm

Stormene i 2013 væltede mange træer i skovene. Danmarks Naturfredningsforening fik – sammen med andre – Naturstyrelsen til at efterlade de fleste til glæde for livet i skoven.

Døde træer er i løbet af deres formuldning nødvendige levesteder for en stor del af skovens dyr, svampe, laver og mosser. Især mange truede insekter og svampe er afhængige af dødt ved.

Hvis skovejeren farer ud og rydder ethvert faldet træ op, så går skovens vilde beboere glip af den gave, som stormfældede træer er.

Danmarks Naturfredningsforening fik efter stormene i 2013 – sammen med andre stemmer i debatten – Naturstyrelsen til at efterlade de fleste stormfældede løvtræer til naturens egen nedbrydning.

Læs nyhed: Miljøministeren lader træer ligge

 

Årsrapport 2013

Støt DN

Danmarks Naturfredningsforening har brug for din støtte.

For kun 1 krone om dagen kan du være med til at gøre en forskel for naturen og miljøet.

Bliv medlem