Københavns Havn - et blåt rekreativt areal

22. oktober 2013 (sidst opdateret 12. november 2014)


Fra DN Københavns side har vi i mange år råbt efter, at byen får en "havneplan".

En plan, der definerer, hvad vi skal bruge havnen til, og hvordan. En plan, som ser på hele havnen i helikopter-perspektiv, og som fokuserer på, at Københavns Havn er et blåt rekrativt areal, der skal bevares og udnyttes.

Københavns Kommune har nu endelig sendt en sådan "havneplan" i høring. Den hedder "En havn af muligheder". Vi er rigtig glade for, at der endelig er kommet en havneplan og har rost kommunen for dette. Vi synes dog, at den bør være langt mere konkret.

Her på siden kan I finde vores høringssvar til havneplanen.

I kan endvidere finde et åbent brev, vi har skrevet til By og Havns direktør, Jens Kramer Mikkelsen, angående sagen.
Vi vil også løbende ligge læserbreve ud her og alt andet materiale, som vi har produceret og som omhandler Københavns Havn.

Vi vil i overskriftsform ridse ganske kort op, hvad, vi synes, er vigtigt for havnen. Læs i øvrigt vores høringssvar til "En havn af muligheder" for yderligere uddybelse.

Vi mener, at:

1. Københavns Havns blå overflade bør bevares som et blåt rekreativt element i byen. Der skal stoppes for yderlige at fylde den op med jord og byggeri.

2. Københavns Havn bør være offentligt tilgængeligt for alle. Man bør definere et 20 meter byggefrit område langs hele den københavnske havn.

3. Havneplanen bør være et form for "opslagsværk", der nemt giver overblik over alle de projekter, der foregår i havnen. Altså skal alle lokalplaner, der har berøring med havnen, kunne findes eller henvises til i en havneplan.

4. Københavns Havns natur skal prioriteres højt i en havneplan. Faktisk mener vi, at København kunne 'brande' sig meget på at skabe en høj biodiversitet i havnen og fremme naturen. Bare at tale om natur i hovedstadens havn ville vække opsigt verden over, ligesom havnebadene allerede gør det. 

Læs mere

► Åbent brev til Jens Kramer Mikkelsen, 18. oktober 2013

DN Københavns høringssvar til "En Havn af Muligheder", 18. oktober 2013  

Læs mere om Københavns Kommunes havneplan her.

Havneplanen var i høring indtil den 28. oktober 2013