Miljø og klima

Jens la Cour

Jens la Cour
31 19 32 45, jlc@dn.dk
Kampagneleder klimakommuner, Europæisk miljøpolitik,
Tværgående miljøpolitik.

Sine Fauerby Sine Beuse Fauerby
31 19 32 51, sbf@dn.dk
Energipolitik, herunder blandt andet skifergas.
Affald/ressource-politik, herunder lokale affaldsplaner og affaldssortering samt cirkulær økonomi.
Projektleder på projekt ”Grønt Folkemøde.” 
Faglig sekretær for Miljøfagligt udvalg.
Rikke Lundsgaard Rikke Lundsgaard
23 20 30 07, rl@dn.dk
Landbrugspolitik, GMO, Økologi, Lejre – den økologiske kommune.
Jens Peter Mortensen Jens Peter Mortensen
31 19 32 10, jpm@dn.dk
BAT, renere teknologi, BREF noter, miljøtilsyn, miljøgodkendelser,
industri, produktionspolitik, miljøvurderinger.
Thyge Nygaard Thyge Nygaard
31 19 32 55, tny@dn.dk
Landbrugspolitik, husdyrregulering, ekstensivering af landbrugsjord, naturpleje.

Lisbet Ogstrup
31 19 32 09, lo@dn.dk
Landbrugspolitik, vandplaner og husdyrregulering.
 
Walter Brüsch
40 97 32 43, wb@dn.dk
Geolog, seniorrådgiver, grundvand, pesticider og næringstoffer.
Lasse Jesper Pedersen Lasse Jesper Pedersen
31 19 32 34, lasse@dn.dk
Klima- og Energipolitik; herunder Vind, Sol, Biomasse, Varmepumper, Energibesparelser, Transport og Ny Teknologi.
Miljøpolitik; herunder Miljøvurderinger.
Faglig sekretær for Klimanetværket og Agenda21-netværket.

Johannes Schjelde
31 19 32 37, johannes@dn.dk

Miljøbiolog, landbrug og næringstoffer
Projektansat på "Tal om naturen", "Tal om landbruget" & Giftfri Have

 

Direktør,
Miljø og klima

Michael Leth Jess Michael Leth Jess
31 19 32 41
mlj@dn.dk
Direktør, Natur og plan 
fung. direktør, Miljø og plan