Brug Københavns Havn rekreativt!

Debatindlæg til Politiken og Bryggebladet skrevet af Rune Kjærgaard Lange, Formand for DN København

Høringsfristen for lokalplanforslaget ”Enghave Brygge” er den 8. april netop forbi. I Danmarks Naturfredningsforenings (DN) afdeling i København har vi været meget kritiske over for det fremlagte lokalplansforslag for Enghave Brygge. Vi er imod, at man fylder havnen op med jord for at bygge boliger på det blå areal.

Havnen er et rekreativt aktiv for byen, som alle Københavnere bør have adgang til. Havnen skal ikke gang på gang fyldes op med jord, så den forsvinder.

Vi finder det ærgerligt, at de københavnske politikere ikke kan se potentialerne i havnens blå areal. Det er som om, at når politikerne kigger på havnen, ser de blot et areal, hvor der endnu ikke er huse og bygninger i København og tænker, ”Der må snart bygges noget.” 

Vi ville hellere, at Københavns politikere kiggede på det blå areal og glædede sig over, at Danmarks Hovedstad har en stor blå overflade, som alle byens borgere kan nyde. Vi ville hellere, at Københavns politikere fik øje på kunstige rev til fiskene, øer til fuglene, flydende haver, en aktiv hensigtsmæssig sejlsport, som levede side om side med lystfiskere, vinterbadere, og børnefamilier langs kajen, hver gang de tænker store visioner for Københavns havn.  

I DN København efterlyser vi, at Københavns Kommune kigger i helikopterperspektiv på hele den københavnske havn – og fokuserer på, at området er et rekreativt aktiv til alle byens borgere. Det nytter ikke at kigge på enkelte lokale steder i havnen som Enghave Brygge alene og beslutte, man bygger huse her. Så forsvinder det blå areal langsomt, bid for bid. Og København bliver mindre attraktiv at bo i, for alle os der bor her i forvejen. 

Vi efterlyser, at Københavns Kommune, en gang for alle, laver en ”havneplan” som gælder hele havnen. Og som definerer klart og tydeligt, hvordan havnen i København skal udnyttes. En sådan havneplan kan laves i samarbejde med borgerne, så vi sammen finder frem til den rette løsning.

I DN Københavns høringssvar til kommunalplanen 2011 foreslog vi, i forhold til Københavns havn, følgende:

1. At der skal være en byggefri zone på 20 meter langs hele den københavnske havn.

2. At der skal være offentlig adgang for alle langs hele den københavnske havn.

3. At vandet friholdes for bebyggelse (brygger og platforme), der ikke har tilknytning til havne- eller fritidsformål.

Dette mener vi stadigvæk – og er derfor imod, at man fylder havnen op med jord ved Enghave Brygge og bygger boliger langt ud i den.

Derfor har vi i vores høringssvar til sagen anbefalet at Teknik og Miljøforvaltningen, i samarbejde med de københavnske politikere, ruller lokalplanforslaget for Enghave Brygge tilbage og dropper at bygge boliger på det blå areal.

Vi har foreslået, at det omtalte areal skal bruges som et rekreativt havneareal i stedet for til boliger.