"Havnetunnel" - en motorvej i København?!

Skrevet af Rune Kjærgaard Lange, Formand for DN København

Danmarks Naturfredningsforening (DN) i København er nu gået ind i debatten om det forslag til en ny havnetunnel i København, som den københavnske Borgerrepræsentation har stemt for. 
I en alliance bestående af Det Økologiske Råd, NOAH, Dansk Cyklistforbund, Cykelrepublikken, Rådet for bæredygtig trafik, Klimabevægelsen og den Københavnske Teknik og Miljøborgmester Ayfer Baykal sidder DN København med ved bordet. Alliancen har det tilfælles, at vi alle er imod havnetunnelen, selvom grundene til modstanden i nogle tilfælde er forskellige.
 
I DN København er vi imod havnetunnelen, fordi den foreslåede linje vil gøre indgreb i de fredede grønne områder Amager Fælled og Kløvermarken.
 Københavns Borgerrepræsentation har nemlig vedtaget, at der skal være store op- og nedkørselsramper midt i Amagerfælleds natur og på Kløvermarkens unikke rekreative område. 
For at kunne forbigå fredningerne - som burde være en beskyttelse, der betyder, at områderne ikke kan røres - bliver politikerne nødt til at lave en såkaldt "anlægslov", der tilsidesætter fredningerne. Og I DN København er det kommet os for øre, at der pt. bliver arbejdet benhårdt for at lave en sådan anlægslov, som omfatter havnetunnelen og dermed tilsidesætter de omtalte fredninger 
 


 
 Havnetunnelen vil ødelægge en stor del af Amager Fælled, hvor dette billede er fra. Derfor anbefaler DN København, at de københavnske politikere skrinlægger ideen om havnetunnelen og i stedet ser værdien i at opretholde det grønne København.


Det er desværre sket alt for mange gange før i Københavnsområdet, at politikerne vedtager en lov, der tilsidesætter fredninger af de grønne områder, som er så unikke for København. Eller at de bygger i de grønne områder, der ikke er fredede, men som alligevel er unikke. 

For at dvæle lidt ved fortiden kan vi i flæng nævne, at motorvejen gennem naturområdet Vestamager er vedtaget på grundlag af en anlægslov i 1988. Vestamager blev fredet i 1990, hvor der var skrevet en klausul ind om, at motorvejen kunne bygges gennem det store naturområde Vestamager, der selvfølgelig allerede var unikt, før det blev fredet. Naturområdet blev dermed mindre, og i dag buldrer bilerne lige igennem.

Hele Ørestaden er også bygget på grundlag af en "lov om Ørestad". På trods af at der allerede var rejst fredningssag for naturområdet, blev loven gennemført og tilsidesatte derved den verserende fredningssag for det daværende naturområde.

Endvidere er der lavet anlægslov for Metrobyggeriet. Denne tilsidesætter fredningen for søerne i København og fredningen af Nørrebroparken. Plus at metrobyggeriet har taget en ordentlig luns af Assistens Kirkegård på trods af, at denne er beskyttet af kirkegårdslovgivning, hvilket tilsyneladende ikke er godt nok. Af samme grund har DN rejst fredningssag for resten af kirkegården. Disse sager er fortid.


Billede af Assistens Kirkegård. Langsomt men stødt æder Københavns byggeri de grønne områder, der er med til at gøre hovedstaden unik. DN København kalder dette for "salamimetoden."

For nogle år siden blev der vedtaget en anlægslov for den kommende jernbane "København - Ringstedbanen". Den tilsidesætter fredningen af Vigerslevparken og gør det muligt at fælde mange gamle træer i dette område, hvilket netop er ved at ske i disse dage. Ud over det har Københavns Kommune tit foreslået tiltag i de fredede områder, der slet ikke harmonerer med fredningerne. Eksempelvis er der foreslået at bygge fire kæmpe vindmøller på Kalvebod Brygge, der slet ikke harmonerer med, at området er et fredet Natura 2000 område og et fuglebeskyttelseområde. 
Københavns Kommune har desuden tidligere foreslået en cykelsti gennem Amorparken i København, der heller ikke harmonerer med fredningen for dette område. 
Og vi kunne blive ved! 


I DN København kalder vi dette for "salamimetoden". Gang på gang bliver vores grønne områder i København, som burde være beskyttet, angrebet af byggeri og tekniske anlæg.
Små hjørner forsvinder hist og pist, og langsomt men stødt forsvinder det grønne København, som er unikt sammenlignet med mange andre storbyer.
Og nu med ideen om havnetunnelen vil man endnu engang lave en anlægslov, der tilsidesætter fredninger - denne gang af Amager Fælled og Kløvermarken. Det er vi i DN-København selvfølgelig imod! 


Fredninger bør være ukrænkelige og er stadig den bedste måde at sikre et grønt naturområde for fremtiden. 
Fredningerne er vedtaget af Fredningsnævnet, fordi de er tænkt som en evig beskyttelse af et unikt område, der har stor værdi både som natur men i København også som rekreative områder for alle os, der bor i byen.
 
Det er unikt, at København har mange specielle fredninger, små som store, og det mener DN-København, at kommunen skulle brande sig på, meget mere end at brande sig på at ødelægge de grønne områder med byggeri, tekniske anlæg og trafikanlæg til private benzin- og dieselbiler.
 
De, der bor i byen, har i den grad brug for alle disse områder til at få lidt fred og forundres over de små mirakler, der er i naturen og nyder byens grønne liv. De, der bor i byen, ved, at alle de københavnske parker og fredninger i den grad bliver brugt rekreativt på præcis den måde, fredningsnævnet i sin tid havde tænkt det, da de stadsfæstede fredningerne. 

I DN København dvæler vi ikke kun ved fortiden.

Debatten om motorvejen over Vestamager, Metroen, som vi i DN København sagtens kan se fornuften med, og Ørestaden, som er bygget, er for længst forbi.

I dag bruger vi snarere kræfterne på at kæmpe for en bedre naturpleje af det Vestamager, der er tilbage, at få det grønne ind i den Ørestad, som alle dem, der bor der, holder af, og vi vil gerne være med til, at metroen bliver udvidet endnu mere.

Så vi ser faktisk fremad. Det er netop derfor, at vi går ind i debatten omkring havnetunnelen nu.

For med ideen om en havnetunnel i fremtiden er fredningerne og de rekreative områder i København endnu engang truet. 
Vi vil derfor kæmpe imod at Amager Fælled og Kløvermarken forvandles til et motorvejsanlæg. 
Og vi vil arbejde benhårdt for, at de Københavnske politikere snart forstår, hvor fantastisk det er, at København har så mange fredede grønne områder i og ved byen. 
Indtil nu viser historien i København, at politikerne den ene gang efter den anden bare laver en ny lov, der tilsidesætter fredninger.
 
De Københavnske fredninger er for København, hvad Central park er for Manhattan! 
At få Københavns politikere til at forstå dette er en kamp op ad bakke. Men ikke desto mindre kæmper vi videre i DN København!
  

Kampen er startet

DN København har været med til at oprette en Facebook-gruppe, som er imod Havnetunnellen og flere biler i byen. Vis din opbakning ved at "synes godt om" og deltag i debatten om Havnetunnellen.

► Besøg Nej til flere biler i København