Find en ekspert

Danmarks Naturfredningsforenings eksperter har specifik viden om natur, miljø og klima. Find deres kontaktinfo her:

Hent billeder til tryk:
Klik på et billede for at hente det i høj opløsning.
Når billedet åbner i et nyt vindue, kan du downloade det ved at højreklikke ⇒ gem som.

Landbrug

Rikke Lundsgaard

Landbrugspolitisk seniorrådgiver (Cand.agro.)

Landbrugspolitik, sprøjtegift, EU-landbrugsstøtte, økologi, Lejre økologisk kommune
23 20 30 07
rl@dn.dk

Thyge Nygaard

Landbrugspolitisk seniorrådgiver (Cand.agro.)

Landbrugspolitik, sprøjtegift, kvælstof, husdyrregulering, naturpleje, ekstensivering af landbrugsjord
31 19 32 55
tny@dn.dk

Klima, energi og miljø

Jens la Cour

Kampagneleder for Klimakommuner (Cand.scient.adm.)

Dansk og EU-miljøpolitik, miljøøkonomi, bæredygtig udvikling, klimakommuner
31 19 32 45
jlc@dn.dk

Sine Beuse Fauerby

Energi- og miljøpolitisk medarbejder (Cand.tech.soc)

Affald, energiforsyning, solenergi, biogas, skifergas, klimakommuner.
31 19 32 51
sbf@dn.dk

Jens Peter Mortensen

Miljøpolitisk medarbejder (Cand.techn.soc., Ph.d., miljøregulering af industri)

Miljøgodkendelser, miljøtilsyn, industri, spildevand, renere teknologi, affald
31 19 32 10
jpm@dn.dk

 

Naturvejledere

 

Ole Laursen

Leder af skoletjenesten (Cand.pæd., biologi og miljøundervisning)

Børn i naturen, naturoplevelser, Skoletjenesten, Naturkatapulten
23 44 12 19
ola@dn.dk

Thomas Neumann

Naturvejleder (Cand.pæd., biolog)

Børn og voksne i naturen, naturen som sundhedsfremmende, naturoplevelser.
30 23 37 70
neumann@dn.dk

 

Natur og fredninger

Ann Berit Frostholm

Naturpolitisk medarbejder (Cand.techn.soc.)

Naturpolitik, fredningssager, biologisk mangfoldighed nationalt og internationalt
31 19 32 28
abf@dn.dk

Annette Eigaard

Naturpolitisk medarbejder (Cand.hort.arch.)

Nationalparker, Adgang til naturen, fredning landskab og landzone
31 19 32 42
aei@dn.dk

Birgitte Bang Ingrisch

Leder af fredning (Can.techn.soc.)

Koordinering og ansvar for fredningssager
61 69 18 22
bbi@dn.dk

Bo Håkansson

Naturpolitisk medarbejder (Cand.scient., biolog)

Naturpolitik, jagt- og vildtforvaltning, projekter om vilde dyr, EU-direktiver, Natura 2000, naturbeskyttelse
22 27 51 57
boh@dn.dk

Henning M. Jørgensen

Naturpolitisk medarbejder (Havbiolog)

Vandmiljø, vandplaner, EU-direktiver, Natura 2000 hav- og fiskeripolitik, vandløb og søer
31 19 32 35
hmj@dn.dk

Nina Larsen Saarnak

Leder af lokale sager (Cand.scient., geograf)

Planlovgivning, kommuneplaner og lokalplaner, kystpolitik, klimatilpasning
31 19 32 38
nis@dn.dk

Nora Skjernaa Hansen

Naturpolitisk medarbejder (Cand.scient., landskabsforvaltning)

Skovpolitik, skovrejsning, træer, placering af vindmøller, miljøvurdering
31 19 32 60
nsh@dn.dk

Jan Pedersen

Naturpolitisk medarbejder (Cand. scient. biolog)

Paragraf 3 beskyttet natur, biodiversitet, naturplaner, indvinding af råstoffer, naturgenopretning
31 19 32 39
jap@dn.dk