Natur og plan

Birgitte Bang Ingrisch Birgitte Bang Ingrisch
61 69 18 22, bbi@dn.dk  
Souschef, Fredningsleder. Fredningskoordinering, fredningsplanlægning, fredningssager
Ivi Christophersen Ivi Christophersen
31 19 32 36, ivi@dn.dk  
Kortarbejde ifm. fredningssager, nationalparker
og landskabsanalyse 
 
Kate Skjærbæk 
31 19 32 82, ksr@dn.dk 
Fredninger, Projektleder for Fredningstjek. 
Ann Berit Frostholm Ann Berit Frostholm
31 19 32 28, abf@dn.dk 
International og national naturpolitik, COP 13 om biodiversitet, fredningssager, projektleder for Tal om naturen.
Henrik Jørgensen Henrik Jørgensen
61 65 24 09, hej@dn.dk 
Fredningssager.
Frida Dorph-Pedersen
28 94 05 25, frida@dn.dk 
Studentermedhjælper
Nina Larsen Saarnak Nina Larsen Saarnak
31 19 32 38, nis@dn.dk 
Leder af Lokale sager, Planlovgivning, landsplanlægning og landsplandirektiver, regionale udviklingsplaner, kommune- og lokalplaner, miljøvurdering af planer, Planfagligt udvalg
Annette Eigaard Annette Eigaard
31 19 32 42, aei@dn.dk 
Adgang til naturen, Fredningsdispensationer, Landzonesager, Strandbeskyttelse  
 
Nora Skjernaa Hansen Nora Skjernaa Hansen
31 19 32 60, nsh@dn.dk 
Skovpolitik, skovsager og naturmedarbejder på Biodiversitet Nu.
Bo Håkansson Bo Håkansson
22 27 51 57, boh@dn.dk  
Naturpolitik, Projekt vilde dyr, jagt- og vildtforvaltning, habitatdirektivet, Habitatnetværk
Henning Mørk Jørgensen Henning Mørk Jørgensen
31 19 32 35, hmj@dn.dk
Vandrammedirektiv, vandmiljø, hav- og fiskeripolitik
Therese Goodley Dannisøe Nissen Therese Nissen
31 19 32 31, tgdn@dn.dk
Naturbeskyttelse, landbrug, floratjek, Evighedstræer, VVM,  Sekretær for Naturfagligt udvalg og projekt skovmår
Jan Pedersen Jan Pedersen
31 19 32 39, jap@dn.dk
Beskyttede naturtyper, Botanik, Fugle, Biologisk mangfoldighed, Fortidsminder, Råstoffer til lands.
Asbjørn Kogut
ak@dn.dk
Screening af lokale sager
Studentermedhjælp 

Direktør,
Natur og plan

Michael L. Jess
Direktør, Natur og plan
mlj@dn.dk
31 19 32 41