Opgrav Ladegårdsåen!

 

DN København har med interesse fulgt debatten i København om at opgrave Ladegårdsåen, som løber under Åboulevard. Vi har altid ønsket, at de rørlagte åer i byen bliver gravet op og endvidere få renset det Københavnske vandmiljø, så det i langt mindre grad er forurenet. Debatten omkring opgravningen af Ladegårdsåen er for alvor blusset op i byen i 2012, efter at Nørrebro Miljøpunkt har udarbejdet en ambitiøs plan for hvordan dette arbejde kan lade sig gøre.

Denne plan bakker vi i DN København op. Læs Nørrebro Miljøpunkts forslag her: www.ladegaardsaaen.dk

I DN København tror vi på, at projektet er realistisk. Det er der primært 2 grunde til.

1. Klimasikring af København – Forebyggelse mod store skybrud

2. Omlægning/nytænkning af den Københavnske trafik.

1. Klimasikring

Skybrudene i København 2011 kostede omkring 5. milliarder kroner i forsikringsskader for byens borgere. Derfor kan man sige, at Nørrebro Miljøpunkts projektforslag allerede er finansieret. Vi er i DN København godt klar over at 2,3 milliarder kroner er mange penge (som er Nørrebro Miljøpunkts anslag for, hvad det koster at grave åen op og lave en tunnel til bilerne på Åboulevard), men det er meget mindre end forsikringsselskaberne skal hoste op med, når der kommer skybrud igen. Og skybrud vil ramme København igen! Og de vil komme mere end 1 gang!

2. Trafik-delen.

I DN København har vi altid anset den Københavnske biltrafik som byens største miljøproblem. Derfor kæmper vi for, at Københavnerne får bedre adgang til mere attraktiv kollektiv transport.

Vi arbejder for, at der findes alternativer til bilerne. Vi vil gerne have folk ud af bilerne, op på cyklerne og ind i busserne. Derfor kan det måske undre, at vi nu bakker op om en tunnel under jorden til bilerne – som derfor fortsat vil generere meget biltrafik. Grunden til vi gør dette er, fordi vi mener Nørrebro Miljøpunkts forslag er en god måde at få byens forskellige ”trafikfraktioner” til at mødes.  

Her er nemlig noget både for os, der vil have bilerne væk, og for dem, der stadig ønsker at køre. Vi tror, det er løsninger som dette, der skal til, for der endelig kommer til at ske noget. København har nemlig stået bomstille i udviklingen af trafikale forhold i alt for mange år.

I DN KBH troede endelig, der skete noget med forslaget om en betalingsring, som vi bakkede op om. Denne ide faldt – netop fordi vi i København er delt i 2 lejre. Dem, der vil køre, og dem, der vil fjerne bilerne. Med Nørrebro Miljøpunkts forslag vil vi i DN København gerne gå på kompromis mht. bilerne på Åboulevard. Hvis dette så betyder, at der for engangs skyld bliver gennemført noget banebrydenede nyt. Disse to grunde er grundene til, at vi mener projektet er realistisk!  

Men man må ikke glemme de meget attraktive sidegevinster, København vil få, hvis dette projekt bliver gennemført! Disse gevinster er for os i Danmarks Naturfredningsforening MEGET attraktive! En opgravning af Ladegårdsåen på Åboulevarden vil skabe et meget stort grønt rekreativt område midt i København. Det vil også virke som en grøn korridor, der binder vores grønne områder i København sammen og lader dyr og planter kunne ”rejse” mellem vores Københavnske natur og parker. Dermed højnes den biologiske mangfoldighed.

Efter DN Københavns vurdering vil løsningen med Ladegårdsåen på Åboulevard være den måde vi kan skabe mest nyt grønt liv på i København nogensinde! Og det er præcist, hvad vi i DN København arbejder for.  

At beskytte det eksisterende og fremme det grønne i byen!        

 

 

 

 

 

Skriv under til borgmesteren!

Deltag i underskriftsindsamlingen om at få gravet Ladegårdsåen op her: www.ladegaardsaaen.dk

Her kan endvidere læses Nørrebro Miljøpunkts grønne vision for Ladegårdsåen, som DN København bakker op!

Grav åen op og bilerne ned!

Se DN Københavns brev til Ayfer Baykal, der bakker op om opgravningen.

Læs Ayfer Baykals svar.