De Gamles By og Evighedstræerne

DN København ønsker, at de grønne arealer i "De Gamles By" på Nørrebro bliver bevaret. Vi mener, at det er et helt unikt lille, skjult "naturområde", der ligger her til glæde for alle de lokale borgere på Nørrebro.

Desværre er der planer om at bygge ”erhvervsbygninger” på Nordpolen som en del af udbygningen af ”Campus – Københavns Universitet". Hvis dette bliver en realitet, vil endnu et grønt lokalt åndehul i København forsvinde, og de flere hundrede år gamle træer, som vokser her, vil blive fældet. 

Vi vil gerne være med til at åbne området op og gøre det mere kendt for Københavnerne. Derfor har vi foreslået Københavns Kommune at udpege området som en"lommepark fuld af evighedstræer" og droppe planerne om erhvervsbyggeri på området. 

De Gamles By er forvaltet og ejet af Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.
DN København er sammen med Friluftsrådet i København gået ind i debatten om, hvad området skal bruges til, for vi mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at bygge store erhvervsbygninger her i et grønt område, som vi har så få af i København.

Vi ved, at sagen er i politisk proces, og vi håber, at vi med vores forslag kan være med til at påvirke kommunen til at ændre retning og forstå værdien af Nordpolen som et grønt rekreativt område på Nørrebro.

Læs brevet med bilag, som DN København har skrevet til de to københavnske borgmestre, Ninna Thomsen og Ayfer Baykal, her:

> Det åbne brev til borgmestrene
> Kommunes grønne udspil om lommeparker og kortbilaget

 

31. juni 2012

Evighedstræer

 ► Læs DNs brochure om Evighedstræer

Den største og ældste tjørn, DN København kender til i Københavnsområdet, og som vokser i De Gamles By.

Onsdag d. 22 august fik Køge Kommune to evighedstræer. Læs om dem her.