Fredninger: Amager

Sundbyvesterparken (Park v/Englandsvej) - 1966
Parkarealet ved Enveloppevej – 1969
Amager Strandpark – 1969/2004
Lergravsparken – 1969
Kastrup Fort - 1969
Kalvebodkilen og Vestamager – 1990
Kalveboderne - 1994
Amager Fælled - 1994