Damhussøen og Damhusengen

Historie

Området har været fredet siden 1966 og ligger mellem Vanløse, Rødovre, Roskildevej og Jyllingevej. Damhussøen og Damhusengen er et gammelt kulturlandskab. Damhussøen blev opstemmet i 1849 med dæmninger. Harrestrup å, der tidligere løb gennem Damhussøen, blev i 1938 lagt i en rende med dæmninger på hver side i den østlige side af engen.

 

Oplevelser ved Damhussøen og -engen 

En tur rundt om Damhussøen er på 3.6 km, og rundt om Damhusengen er der 2.6 km. Langs stierne på dæmningerne er der et fint udsyn over sø og eng. Forårs- og sommermorgener byder ofte på ”mosekonebryg”.

Alt efter årstid og tid på dagen er der forskellige oplevelser at få på en tur i området. Her er et lille udpluk af muligheder:

Dyreliv:

I forår og sommer halvåret er der flagermus at se ved søen og langs Harrestrup å lige omkring solnedgang.

Fugle i og omkring søen året rundt. Om sommeren yngler her gråænder, troldænder, toppet lappedykker, grønbenet rørhøne, grågås og knopsvane.

Hvis man har fiskekort, er der fiskepladser fem steder ved søen.

Brug af engen:

I den sydlige og nordlige del af engen er der udlagt engområder til vilde planter. En del af engen bruges til fodboldbaner, så man kan se på eller selv spille. I kanten af engen er der legepladser. Desuden er der bænke og borde og enkelte grill sat op.
Om vinteren står der vand på engen, så efter frostvejr er der mulighed for at glide eller skøjte på isen. Efter snevejr er dæmningerne fine at kælke på.

 

Området  
 
Området hænger sammen med Grøndalsparken, Krogebjergparken og Vigerslevparken. Via cykelstisystemer kan man komme til Vestvolden, Utterslev Mose og Kagsmosen eller følge Harrestrup Å ud til Ballerup, hvor Harrestrup Å vest for Ballerup Boulevard har fået et naturligt løb. Man kan også følge Harrestrup Å til dens udløb ved Kalveboderne.

 

Mere information

Københavns Kommune, Vej og Park, har lavet en pjece med oplysninger om områdets historie, planter, dyr m.m. Den kan fås i kiosken Damhuskanten.

Både i Danmarks Naturfredningdforening og lokalt ved Enggruppen arbejdes der på, at Damhusengen og Harrestrup Å kan gøres til et endnu mere attraktivt naturområde. Historie om Damhussøen kan findes på www.vanloese.dk/vanloese/damhussoen/vandam00i.htm

www.vanloese.dk findes materiale om Enggruppens arbejde.

Hvis du vil vide mere om flagermusene ved Damhussøen og på Damhusengen kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om floraen på Damhusengen kan du klikke her.

Hvis du vil vide mere om fuglelivet på Damhusengen kan du klikke her.

 

 

Opdateret d. 30-04-2015