Brønshøjparken

Brønshøjparken ligger ud til Frederikssundsvej og Hyrdevangen.

Parken ligger som en del af en oprindelig naturlig lavning med en grøft, der afvander Degnemosen til Utterslev mose. I dag er lavningen fyldt op under Frederikssundsvej og på resten af vejen til Utterslev mose. Grøften er rørlagt kort efter Degnemosen. På gamle kort kan man se det oprindelige løb.
Brønshøjparken danner en sammenhæng mellem Rødkildeparken, Bellahøjmarken, Degnemosen og Bellahøjparken til Utterslev mose.

Der kunne med fordel gøres mere ud af at få disse parker til at hænge bedre sammen over de krydsende veje og gennem villakvarterer. Man kan gå ud af parken gennem en port til ”Den engelske haveby” vest for Brønshøjparken.

 

Historie

Der hvor Brønshøjparken ligger i dag, lå der i 1920’erne et vaskeri, der benyttede vandet fra Degnemosen.

Ved anlæggelsen af Hyrdevangen i 1930’erne blev parken lagt omkring den naturlige sø, Louisehullet, søen er i dag på 6.700 m2. Der er to bud på søens navn: Det ene er, at der i 1920'erne skal være druknet en gravid pige. Dette blev oplyst af Ernst Hansen til Ugeavisen 1.11.1994, som dermed dementerede en tidligere historie om, at en Louise, tvunget af ulykkelig kærlighed til en svensk soldat, i 1650'erne skal have druknet sig i søen, da hun fik at vide, at soldaten var faldet under stormen på København.

I gammel tid skar man is om vinteren, når der var is på søen. Isen blev opbevaret i et ”ishus” og brugt til afkøling af mælk efterfølgende.

 

Parken og naturen

Ud mod Frederikssundsvej er der grønne plæner. Disse er resultatet af en opfyldning af området. Græsbanen er til fodbold og er tit optaget sidst på eftermiddagen, om aftenen og i weekenderne af fodboldklubber. Men hvis en bane er ledig, må enhver spille der.

Der er en større nyrenoveret, tidligere bemandet legeplads placeret i Brønshøj-parken. Legepladsen er udstyret med klatreborg med rutschebane, gynger, stort pyramideformet klatrenet, vippedyr, sandkasse samt asfalteret boldbane med basketstativ. Belægningen består af grusfaldunderlag og asfalt.

Da parken ligger i en lavning, er der mulighed for at kælke i parken. I parken er der plantet forskellige træer som vinget valnød, valnød, rhododendron og ægte kastanie. Desuden er der en statue af Sven Lindhart: ”Mor med barn”.

Louisehullet er som andre søer i København stærkt belastet af forurening fra de mange ænder, der holder til her p. g. a. fodring. En bedre vandkvalitet i søen kunne givetvis opnås, hvis denne fodring blev begrænset, og dermed antallet af ænder blev nedsat. De færre ænder ville ligeledes bevirke, at man kunne få en smukkere bredvegetation, samtidig med at man vil se en mere naturlig adfærd hos ænderne.

Kilde:
Det grønne Brønshøj. På tur med Asger Fog. Brønshøj Museum 2002. Her findes bl.a. gamle fotos af området.
 
Planer for parken
Brønshøjparken er fredet i 1966.

Det er planlagt, at en ny Udviklingsplan for Brønshøjparken skal laves i 2015.

 

Artsliste:

Der er set 26 fuglearter (inklusive racer og hybrider) i Brønshøjparken. I parantes ses antallet af observationer/fugle ved den enkelte art.

Knopsvane (Cygnus olor) (1/5)
Gråand (Anas platyrhynchos) (1/30)
Rørhøg (Circus aeruginosus) (1/1)
Spurvehøg (Accipiter nisus) (2/2)
Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus) (4/15)
Blishøne (Fulica atra) (1/3)
Hættemåge (Larus ridibundus) (1/31)
Stormmåge (Larus canus) (1/8)
Sildemåge (intermedius) (Larus fuscus intermedius) (4/6)
Sølvmåge (Larus argentatus) (1/7)
Fjordterne (Sterna hirundo) (9/21)
Mursejler (Apus apus) (1/20)
Skovpiber (Anthus trivialis) (1/7)
Gul Vipstjert (Motacilla flava) (1/12)
Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes) (2/4)
Rødhals (Erithacus rubecula) (1/1)
Sjagger (Turdus pilaris) (1/2)
Gærdesanger (Sylvia curruca) (2/3)
Havesanger (Sylvia borin) (1/2)
Munk (Sylvia atricapilla) (2/6)
Gransanger (Phylloscopus collybita) (5/8)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus) (2/8)
Råge (Corvus frugilegus) (1/2)
Stær (Sturnus vulgaris) (2/345)
Grønirisk (Carduelis chloris) (1/7)
Kernebider (Coccothraustes coccothraustes) (1/3)


Kilde:
www.dofbasen.dk/lBrønshøjparken
 

Opdateret 2. november 2014