Krogebjergparken

Krogebjergparken ligger mellem Jyllingevej og Slotherrensvej i forlængelse af Damhusengen, med en cykel- og gangstiforbindelse langs Harrestrup å til Vestvolden og Kagsmosen.

Historie.
Krogebjergparken er en del af ådalen omkring Harrestrup å.

Landskab.
Harrestrup å løber gennem parken i flisebelagt rende. Krogebjergparken har et parklignende præg med spredte træer og klippede plæner. Der er udlagt et engområde, der slås i august.
Der er fine bakker i parken til f.eks. at kælke på, nogle af bakkerne er anlagt i forbindelse med anlæg til Københavns vandforsyning m.m. En del af parken hører under Rødovre Kommune, i denne del af parken findes en mindre sø.

Planter og dyr.
Engområdet byder på forskellige planter, hvor nogen givetvis stammer fra en sået engblanding, floraen er kort beskrevet under Floraliste for Damhusengen.
Fugle opserveret i parken kan findes på: www.dofbasen.dk/

Desuden findes der insekter, sommerfugle m.m., især i områder med vild flora. Klik her for at se billeder af spindemøl: http://home24.inet.tele.dk/agni/foto/spindemoel.htm

Flagermus kan iagttages i parken, især ved søen i den del af parken, der ligger i Rødovre Kommune.

Naturen i fremtiden.
I løbet af 2005 vil Danmarks Naturfredningsforening og Københavns Kommune starte en fredning af området sammen med fredning af Vigerslevparken, Grøndalsparken, Damhussøen og Damhusengen. Denne fredning vil give forbindelse gennem grønne områder fra Kalveboderne og Valbyparken til Vestvolden , Kagsmosen og Utterslev mose. Når fredningen er gennemført, vil der blive udarbejdet en Pleje- og udviklingsplan for området.
Der et ønske om at få Harrestrup å tilbage i et naturligt forløb, hvilket vil give en helt anderledes park med store rekreative værdier.

Turforslag.
Krogebjergparken giver en fin forbindelse gennem grønne områder fra Kalveboderne og Valbyparken til Vestvolden, Kagsmosen og Utterslev mose med både gang- og cykelsti, der findes også en legeplads midt i parken. Klik her for info om legepladsen: http://www.legeplads.kk.dk/