Grøndalsparken

Grøndalsparken ligger mellem Damhussøen og Rebildvej/Borups alle og følger ådalen omkring den rørlagte Grøndalså.

Historie.
Parken ligger i den gamle ådal, hvor Grøndalsåen løber fra Damhussøen til de indre søer i København. I dag skæres parken over af flere store veje og Flintholm station. Ringbanen følger parken en del af strækningen.

Landskab.
Grøndalsparken er en smal park omkring den rørlagte å, der er nogle steder lidt bakket p. g. a. diverse trafikanlæg. Op til parken findes en del kolonihaver.

Naturen i fremtiden.
I løbet af 2005 vil Danmarks Naturfredningsforening og Københavns Kommune starte en fredning af området sammen med fredning af Vigerslevparken, Damhussøen,Damhusengen og Krogebjergparken. Denne fredning vil give forbindelse gennem grønne områder til Kalveboderne, Tippen og Valbyparken og til Vestvolden , Kagsmosen og Utterslev mose. Når fredningen er gennemført, vil der blive udarbejdet en Pleje- og udviklingsplan for området.
Der et ønske om at få Grøndalsåen fritlagt og tilbage i et naturligt forløb, hvilket vil give en helt anderledes park med store rekreative værdier.

Turforslag.
Grøndalsparken giver en fin forbindelse gennem grønne områder til Kalveboderne og Valbyparken og til Vestvolden , Kagsmosen og Utterslev mose med gangstier og cykelsti langs parken, der findes også en legeplads i parken. http://www.legeplads.kk.dk/kort.asp?byid=15&lid=247