Rødkildeparken med Rødkildepladsen

 

Historie

Parken er anlagt på landbrugsjord fra to gårde og skråner fra Bellahøj ned mod København. Rødkildeparken og Rødkildepladsen blev anlagt i forbindelse med byggeriet af Bakkehusene og er fra 1928.

Anlægget er tegnet af C. Th. Sørensen og er åbne skrånende plæner med lige og skrå gangstier. Der er grusbelagte lindealléer fra 1928 og lave klippede tjørnehække omkring plænerne.  I den vestlige ende af Rødkildepladsen er der et soppebassin (i dag uden vand), og i den østlige del en statue, ”Yngling til hest” af Vilhelm Bissen fra 1885. Ved siden af statuen ligger en bunker.

Ved flagstangen ud for Bellahøjvej er der en akse gennem Rødkildepladsen med udsigt til Københavns Rådhus.

I 1949 blev Rødkilde skole bygget i det sydvestlige hjørne af området. Skolen er udvidet med tilbygninger og sportsplads ud i parkområdet.

I det nordøstlige hjørne er der en træbevoksning, og syd for er der anlagt en Naturlegeplads i 1998.

Naturtyper. Plante- og dyreliv

Træbevoksningen i det nordøstlige hjørne består af stedsegrønne træer, bøg m.m. En floraliste er udarbejdet i løbet af sommeren 2006.

Der er registreret 19 fuglearter. Det er især fugle knyttet til græsfælleder som allike, råge og stær. Men andre almindelige fugle for bynære omgivelser ses også. Se listen Her

Stiforbindelser, rekreativ anvendelse

Parken bruges til at gå ture, lufte hunde, ophold og leg. Rødkilde skole anvender parken til idrætsaktiveteter. 

Kilder

Utterslevvej. Bellahøjvej. Lars Cramer-Petersen. Brønshøj Museum 2003
Det grønne Brønshøj. På tur med Asger Fog. Brønshøj Museum 2002

Opdateret 5. november 2014