Anlægget ved Bispeengen

Anlægget ved Bispeengen ligger op til Bispebuen/Ågade mellem Kronprinsesse Sofies Vej og Falkoner Allé/Jagtvej.

Det er et ganske smalt anlæg, hvor Ladegårdsåen har haft sit løb. Der er en åben grøft gennem anlægget, men Ladegårds Å er nu rørlagt.

Der er forslag om at flytte Ladegårds Å fra det oprindelige forløb langs Åboulevarden til Borups Allé og Rantzausgade. Denne ændring af forløbet er baseret på en vurdering af, at de trafikale forhold på Åboulevarden umuliggør en åbning i åens oprindelige forløb her.

Men en åbning af vandløbet ville kunne gennemføres samlet eller hver for sig på strækningerne fra Borups Allé fra station 200 Bispeengbuen til Jagtvej, dvs. gennem Bispeengen og Rantzausgade/Åboulevarden fra Jagtvej til station 1900 Blågårdsgade.

Læs mere om forslagene i: Miljøkontrollen, Københavns Kommune - Screening af muligheder og barrierer ved åbning af vandløbsstrækninger i Københavns Kommune, august 2006.
 

Opdateret 2. november 2014