Skattefradragsregler 2016

Danmarks Naturfredningsforening indberetter dit gavebidrag til SKAT.

For at kunne indberette bidragsbeløb, du ønsker at trække fra på selvangivelsen, skal Danmarks Naturfredningsforening kende dit CPR-nummer. Når beløb og CPR-nummer indberettes af Danmarks Naturfredningsforening, vil beløbet fremgå på skatteårsopgørelsen for 2016. 
 
Ønsker du ikke at benytte det skattemæssige fradrag, kan du undlade at oplyse dit CPR-nummer til Danmarks Naturfredningsforening.

Indtast dit cpr-nummer via sikker forbindelse her

Hvor stort et beløb kan man få fradrag for?

Det maksimale fradrag for 2017 er på 15.600 kroner. Gavebeløbet kan indbetales over flere gange.  

Du skal være opmærksom på, at kontingentbeløb ikke er fradragsberettiget

Her kan du læse SKAT's side om fradragsregler:

Læs om fradrag for bidrag til velgørende foreninger på SKAT's hjemmeside
 

 

Solsikker

Supplerende medlemskab

Et supplerende husstandsmedlemskab forudsætter, at der i forvejen er et gyldigt medlemskab i husstanden.

Med et supplerende husstandsmedlemskab modtager du ikke Natur og Miljø.

Hvad er en fredning?

Fredninger er med til at beskytte Danmarks natur.

Med en fredning tager man udgangspunkt i et konkret naturområdes særlige behov og lægger rammerne for driften af området i al fremtid.

Med en fredning kan man for eksempel fastlægge bestemte stiforløb, sikre udsigter, vedtage en bestemt naturpleje eller driftsform.

Læs mere om fredninger