Fortidsminder

I henhold til Naturbeskyttelsesloven må jorden ikke dyrkes i en afstand af 2 meter, målt fra f.eks. stendyssens jordhøj. Alligevel er mange fortidsminder for længst beskadiget af især pløjning.
Læs mere på hjemmesiden:  Kulturarvstyrelsen

 

Kellerød dysse

Kellerød dyssen

Efter at have ligget 5500 år uden større opmærksomhed, fik dyssen den 18 oktober 2010 fint besøg fra Næstved borgmester Henning Jensen og direktør for Kulturarvsstyrelsen Steen Hvass, i anledning af fortidsmindets nye renovening. I kommunens nordvestlige hjørne ligger ligger Sjællands længste dysse, Kellerøddyssen der er ca 125 meter lang, og højen er omgivet af mere end 150 randsten. Dyssen er dateret til ca. 5500 år siden.

Læs mere her!

Grundtvigsdyssen

Grundtvigsdyssen 

31 maj 2010. Billedet er taget kort efter en stor renovering af hele dyssen. Arbejdet er gennemført med hjælp fra frivillige fra DN/Næstved i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen.

 

Læs mere om DNs renovering af denne dysse

Flere foto fra Grundvigsdyssen

Stendysse i Ulstrup ved Skelby

Stendysse ved Ulstrup (Skelby)

15 februar 2009. Et tyndt lag sne dækker jorden i denne måske sidste vinterdag. I forgrunden ses runddyssen ved Ulstrup ganske tæt på landevejen fra Næstved mod Herlufmagle og i baggrunden ses Skelby kirke.
Stendyssen er dateret til tiden ca. 4000 – 2800 f. kr. Den store overligger på dyssen er ca. 270 cm lang x 200 cm bred x 95 cm tyk. Et område på ca. 9 m x 7 m friholdes for dyrkning. En fredningssten står foran dyssen vendt mod landevejen.
Flere foto fra Ulstrup

 Stendyssen Krømplinge

Stendysse ved Krømplinge (Dysted)

16 juli 2010. Helt ud til den lille landevej mellem Størlinge og Nørre Tvede ligger Krømplinge Stendysse. Selve jordhøjen som dyssen er beliggende på er 11 meter i diameter og 1 meter høj, men er beskadiget af pløjning og vejanlæg. Der er bevaret 12 randsten rundt om dyssen. Kammeret i dyssen har rektangulært grundplan der er 1,9 m langt, 1 m bredt., 1,3 m højt.
Flere foto fra Krømplinge

 Gæsterehøje

Gæsterehøje ved Borgnakke skov (Karrabækvej - Skraverup)

Gæsterehøje har aldrig været udgravet, så man ved ikke, hvornår de er opført. Sandsynligvis er de dog bygget i ældre bronzealder (1800-1000 f.kr.).
Bronzealderhøje er store kuplede høje. De ligger ofte, som her, samlet i grupper på markante steder i landskabet, hvor de kunne ses viden om.

 Læs mere om Gæsterehøje

 

 Dysse ved Lundby

 

Læs mere om dyssen ved Lundby