Mogenstrup Ås

 

Mogenstrup Ås sikret for eftertiden

 Pressemeddelelse fredag den 29. september 2006

Danmarks Naturfredningsforening og Fladsaa kommune er glade. Nu er den sidste ås-strækning ved Mogenstrup by endelig blevet fredet. Det betyder, at åsen for fremtiden er sikret mod den råstofindvinding som et tillæg til Regionplanen i 2002 lagde op til.

Heldigvis blev planerne dengang stoppet af veto fra daværende Miljøminister Hans Chr. Schmidt. Men ministerveto er ikke nok til at sikre et naturområde. Derfor rejste Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med Fladsaa kommune i 2003 en fredningssag. Onsdag d. 20. september 2006 besigtigede Naturklagenævnet området og traf derefter beslutningen om, at hele arealet skal fredes. Et smukt bynært rekreativt areal er nu sikret og mange besøgende vil i fremtiden kunne nyde godt af det storslåede naturområde.
 
Ås-strækningen ved Mogenstrup rejser sig over det øvrige landskab og fremtræder som et markant vartegn for Mogenstrup by. På det højeste punkt er åsen 53 meter over havet. Lægger man de ca. 30 meter høje bøge til, får man en spektakulær kulisse, der ses tydeligt både fra nord og syd. Fredningen betyder, at åsryggen ikke må graves bort og at der altid skal være skov på åsen.
 
Åsryggen er den første af en række langstrakte bakker, der ligger som perler på en snor - næsten helt ind i Næstved. Lige siden den sidste istid har åsen været en del af det Sydsjællandske landskab. Åsen blev dannet under istidens afslutning, da gletscherne i det sydøstlige Danmark begyndte at smelte. Opbygningen af åsen skete gennem aflejring af grus og sand på bunden af en smeltevandsflod. Netop fordi materialerne er blevet sorteret i de fossende vandmasser, ligger de nu tilbage lagvis - lige til at grave ud. Det gør åsene meget interessante til grusgravning. Med Naturklagenævnets afgørelse om at frede området, er det forhåbentlig kun en ny istid, der kan fjerne åsen.
 

Turfolder fra Åsen

 Læs mere i folderen: Åsen
, Næstved. Ugivet af Næstved Kommune og DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING. Tegninger af Charlotte Clante