Kulturhistoriske landskaber

Øjnene op for de kulturhistoriske landskaber


Se galleri med flere vejtræer i kommunen

Når vi færdes i det danske kulturlandskab, oplever vi mange og meget forskellige ting, der fortæller os en historie om landskabet og dets forandring, og ikke mindst om mennesket og dets trang til at skabe og forandre i landskabet.

Gravhøjene er tegn på tidligere slægters begravelseskultur. Levende hegn er tegn på, hvordan marker er opdelt og tilhører gårde og huse i området. Vejtræer vidner om tidligere generationers trang til dels at markere vejforløb, dels give en flot synsoplevelse i kulturlandskabet.

Se vi en allé med træer, er det som regel tegn på, at vi er i et område med herregårde eller større gårde, der har alléer fra landevejen op til gårdene.  Næstved området har mange af disse alléer, som siden barokken har været anvendt ved anlæg af offentlige og private veje. Det er vigtigt, at alléerne er lange og lige, tæerne så ens som muligt og plantet symmetrisk, så de på afstand virker som høje grønne vægge - et særligt rum at bevæge sig i.

Imidlertid er disse alléer og vejtræer udsat for unødig pres fra de kommunale Park- og vejforvaltninger.

I Næstved Kommune er der i vinterens løb flere steder blevet tyndet ud i trærækkerne, uden at der er dokumenteret faglig begrundelse herfor.

I Faxe Kommune har der været planer om at fælde de store flotte allétræer på Slotshusvej ved Gisselfeld for derved at spare penge på vedligeholdelse, dog under forudsætning af at træerne stod på kommunalt jord, hvad de viste sig at gøre, efter at der har været afholdt udgifter til landmåling.
Heldigvis fik Faxe Kommune ikke held til deres foretagende idet Gisselfeld Gods greb ind og fik en aftale med Faxe Kommune.

Ovennævnte fortæller jo, at der i Kommunerne ikke er  tilstrækkelig faglig kompetence, intention og vilje til at passe på de kulturværdier, der er i det Sydsjællandske Herregårdslandskab, som træerne jo hører til.

Det er derfor nødvendigt, at vi alle holder øje med, hvad der foregår, og presser på overfor Kommunerne for at få en plan for, hvordan man bedst bevare og udvikler kulturværdierne i landskabet.

Jeg vil derfor opfordre jordejerne til at hjælpe os med at bevare og udvikle kulturværdierne til gavn og glæde for alle, og derved få et varieret landskab.


Kristian Gramstrup - kristiangramstrup@pc.dk
DN Næstved